Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Artist Grzechu29/Male/Poland Group :iconequalitoon: EQUALITOON
 
Recent Activity
Deviant for 9 Years
Needs Core Membership
Statistics 512 Deviations 84,003 Comments 42,783 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

Groups

Activity


English:

People says about that over and over. Some guy killed the 10 years old girl by axe. That is scarry and sad. Lets pray for that girl. But also lets pray for that guy and lets pray for the crowd yelling for hid blood.

In my opinion he did that because he was mentally ill. I want to remind You all that mentall illness isn't something We can to chose and control so easy. That guy had an axe, it is a proove he was ill.

But I'm sorry. Why people yell for his blood? Why they does that? This guy didn't choosen the illness, I bet his wish is to throw it away like a junk. The people with mentall illness doesn't has an easy life in Poland because nobody even cares to learn about that problem, nobody.

A lot of people yells for capital punishment, but whoom are they? The flavour of death is allways bad and for them it is not enough.

I hope that Poland will never has the capital punishment in law. Unless those who will make that, fight for that and etc. will taste the same.


English:

Ludzie trują o tym w kółko. Jakiś człowiek zabił dziesięciolatkę siekierą. To straszne i smutne. Pomódlmy się za nią, za niego i za ludzi wołających o jego krew.

W mojej opinii ten człowiek był chory psychicznie. Chcę przypomnieć, że taka choroba nie jest czymś co można wybrać i łatwo kontrolować. Ten człowiek nosił ze sobą siekierę, to dowód jego choroby.

Sorki. Ale dlaczego ludzie chcą jego krwi? Czemu to robią? Ten człowiek nie wybrał swojej choroby i wierzę, że marzy o tym by ją wyrzucić jak śmieci. Tac ludzie nie mają łatwo w Polsce skoro nikt się nie kwapi by poznać ten problem.

Wielu ludzi woła o jego śmierć, ale kim oni są? Smak śmierci jest zawsze tak samo zły, a oni nie mają dość.

Mam nadzieję, że w Polsce nigdy już takiej kary nie będzie. No chyba, że kaci i ci co o nią wołają też poznają jej doświadczą.
 • Mood: Rage
 • Listening to: Kamen Rider Kiva - Break the chain
 • Reading: video games web pgages
 • Watching: Exchange Student Zero
 • Playing: by my own imaginary
 • Eating: A shame in my job
 • Drinking: a venom of my rude and stupid workmates
English:

A lot of people watching my pics. You know well those pics are concept arts to one of my video game concepts I want to make in future.

That story has some aims.

I want to tell about problems a lot of people can't or don't wants to see. Problems of disabled people, problems of animals, abortion, eutanizing, in vitro, capithal punishment, toying the life ( in science for example ), sexism by females, discrimination and evil ideologies which should die long time ago.

But other thing I want to tell about is the "fighting for free friendship" - it is not the fighting for free love of course, that was evil. Free friendship is something great.

I still telling that love and friendship are ilusion and it is our fault. Time to fix that!

A lot of us has no friends because of many reasons and without their fault. The free friendship teaches a rising the relationships with anyone. Even with ugly, dirty, stupid, lame, disabled and etc. people.

Can You believe? That might be great if one day after realising it people are starting the friendship with those who been hated before because of something shame to others.

Image that! A popular guys in school offers the friendship to someone who had no friends 'cause he been lame, nerd and etc.

It's worth to fight for.

Polski:

Wielu ludzi ogląda moje prace. Wiecie, że to są concept arty do gry którą chciałbym kiedyś zrobić.

Dla wielu celów.

Chciałem mówić o problemach które ludzie ignorują lub których nie widzą. Problemy niepełnosprawnych, zwierząt, problem aborcji, eutanazji, in vitro, kary śmierci, bawieniem się życiem ( dla dobra nauki np. ), kobiecego seksizmu, dyskryminacji i złych ideologii których nie powinno być.

Inną rzeczą jest walka o wolną przyjaźń - to nie to samo co walka o wolną miłość, tamta ideologia była zła.
Wolna przyjaźń to coś wielkiego.

Wciąż wychodzę z założenia, że przyjaźń i miłość są tylko iluzją i to nasza wina. Czas to zmienić!

Wielu z nas nie ma kumpli z wielu niezawinionych przyczyn. Wolna przyjaźń uczy nawiązywania znajomości z każdym. Nie ważne czy jest brzydki, brudny, głupi, lamusowaty, kaleki itp.

Możecie w to uwierzyć? To może nauczyć ludzi przyjaźni do tych których wcześniej nienawidzili z powodu czegoś wstydliwego dla nich.

Wyobraźcie sobie! Popularny koleś oferuje przyjaźń komuś kto nie miał kumpli bo był lamusem, kujonem itp.

Warto o to walczyć.
 • Mood: Compassion
 • Listening to: Kamen Rider Kiva - Break the chain
 • Reading: video games web pgages
 • Watching: Exchange Student Zero
 • Playing: by my own imaginary
 • Eating: A shame in my job
 • Drinking: a venom of my rude and stupid workmates
You are not a loser by BlackFoxAsakura
You are not a loser
English:

My new characters. Agatha the Rabbit and Alex the Cat. 

Alex is the biggest loser ever. He can't do anything, he don't have a girlfriend, education and has a lowpayed job. But he has good heart.

Just like Agatha he is the lord of water. He rceived that skills from Sylvia the Raccoon because she saw something special iat himself.

Agatha loves Alex. Maybe sometimes she is rough to him, especialy when he is failing a trainings, but she loves him so much.

Once she wanted to bet with him. As the price he wanted the pancakes, but he lost to her. As the price she wanted to kiss his forehead.

The Alex' theme is important to me. Look! Around us is a lot people like him. Not all of us has education, a good job and etc.
His theme is special because I wanted to erase the word "loser". All of us wants to win our life, but not all can.

Even as the losers people can be valuable and nobody should to be mean to them since all peoples does everything to win the life. Lets don't look at someone's victories, let look at the hearts and spirit. A lot of losers are like Alex.

Polski:

Moje nowe postaci. Agatha i Alex.

Alex to największy nieudacznik na świecie. Nie potrafi nic, nie ma dziewczyny, wykształcenia i ma kiepską pracę. Ale ma dobre serce.

Tak jak Agatha jest władcą wody. Zdobył tę umiejętność od Sylvii, widziała ona w nim coś szczególnego.

Agatha go kocha. Mimo iż czasem jest wobec niego surowa, szczególnie gdy zawala na treningach, ale bardzo go kocha.

Raz się z nim założyła. Jako nagrodę Alex chciał naleśniki, ale przegrał. Jako nagrodę ona chciała pocałować go w czoło.

Motyw Alexa jest ważny dla mnie. Więc! Wokół nas jest wielu takich jak on. Nie każdy ma wykształcenie, dobrą pracę itp. Jego motyw jest szczególny bo chciałem usunąć słowo "nieudacznik" ze słownika. Każdy z nas chce wygrać życie, ale nie każdy potrafi.

Nawet jako niuedacnicy ludzie mogą mieć wartość i nikt nie powinien oceniać kogoś za sukcesy i porażki skoro każdy chce wygrać życie. Nie patrzmy na czyjeś sukcesy i porażki, skupmy się na jego/jej sercu i duchu. Wielu nieudaczników jest jak Alex.

Alex, Agatha and pic belongs to Your magnificent Black Fox :iconblackfoxasakura:

Don't steal or I'll wash Your neck in the bathroom/Nie kraść albo umyję Wam w łazience szyję!
Loading...
Nobody will hurt my Feli by BlackFoxAsakura
Nobody will hurt my Feli
English:

Lumilena and Felinus again. Now she must to defend him. She loves him so much and she won't let anyone to hurt him.

Polski:

I znowu Lumilena i Felinus. Teraz musi go obronić. Ona go kocha i nie pozwoli nikomu go skrzywdzić.

Felinus, Lumilena and art belongs to Your one and only Black Fox :iconblackfoxasakura:

Don't steal or You will have to eat the brocolli as the dinner/Nie kraść albo na obiad będą brokuły!
Loading...
Illusionina by BlackFoxAsakura
Illusionina
English:

Illusionina, my mahou shoujo chara.

Polski:

Illusionina, moja postać magicznej dziewczyny.

Art and Illusionina the Polar Bear belongs to Your beloved Black Fox :iconblackfoxasakura:

Don't steal or I'll spam Your FaceBook account/Nie kraść albo zaspamuję Wam konto na FaceBooku!
Loading...
English:

People says about that over and over. Some guy killed the 10 years old girl by axe. That is scarry and sad. Lets pray for that girl. But also lets pray for that guy and lets pray for the crowd yelling for hid blood.

In my opinion he did that because he was mentally ill. I want to remind You all that mentall illness isn't something We can to chose and control so easy. That guy had an axe, it is a proove he was ill.

But I'm sorry. Why people yell for his blood? Why they does that? This guy didn't choosen the illness, I bet his wish is to throw it away like a junk. The people with mentall illness doesn't has an easy life in Poland because nobody even cares to learn about that problem, nobody.

A lot of people yells for capital punishment, but whoom are they? The flavour of death is allways bad and for them it is not enough.

I hope that Poland will never has the capital punishment in law. Unless those who will make that, fight for that and etc. will taste the same.


English:

Ludzie trują o tym w kółko. Jakiś człowiek zabił dziesięciolatkę siekierą. To straszne i smutne. Pomódlmy się za nią, za niego i za ludzi wołających o jego krew.

W mojej opinii ten człowiek był chory psychicznie. Chcę przypomnieć, że taka choroba nie jest czymś co można wybrać i łatwo kontrolować. Ten człowiek nosił ze sobą siekierę, to dowód jego choroby.

Sorki. Ale dlaczego ludzie chcą jego krwi? Czemu to robią? Ten człowiek nie wybrał swojej choroby i wierzę, że marzy o tym by ją wyrzucić jak śmieci. Tac ludzie nie mają łatwo w Polsce skoro nikt się nie kwapi by poznać ten problem.

Wielu ludzi woła o jego śmierć, ale kim oni są? Smak śmierci jest zawsze tak samo zły, a oni nie mają dość.

Mam nadzieję, że w Polsce nigdy już takiej kary nie będzie. No chyba, że kaci i ci co o nią wołają też poznają jej doświadczą.
 • Mood: Rage
 • Listening to: Kamen Rider Kiva - Break the chain
 • Reading: video games web pgages
 • Watching: Exchange Student Zero
 • Playing: by my own imaginary
 • Eating: A shame in my job
 • Drinking: a venom of my rude and stupid workmates

deviantID

BlackFoxAsakura
Grzechu
Artist
Poland
Current Residence: A little Polish Country
Favourite genre of music: soft rock genres, disco, blues, jazz, techno, rave, pop, jungle, game's, cartoon's, movie&
Favourite style of art: Chimera
Operating System: Shhhhh.... it's a secret
Favourite cartoon character: Transformers, Digimons and much more!!!
Personal Quote: Hard ways leads to the great purposes
Interests

AdCast - Ads from the Community

Friends

Comments


Add a Comment:
 
:iconenara-dave778:
Enara-DAVE778 Featured By Owner Aug 23, 2015  Hobbyist
Are you ignoring me? Did I do something wrong? :( please I still need your help. I don't want him to hate me, I want to help him. Did you tell him that? :(
Reply
:iconsnoipahbooty:
SnoipahBooty Featured By Owner Aug 22, 2015  Hobbyist General Artist
Danke for favouriting! 
Reply
:iconblackfoxasakura:
BlackFoxAsakura Featured By Owner Aug 23, 2015
Welcomes!
Reply
:iconkyuubialley:
kyuubialley Featured By Owner Aug 20, 2015   Traditional Artist
Thank you for the favorite! ;; O ;; 
Reply
:iconblackfoxasakura:
BlackFoxAsakura Featured By Owner Aug 21, 2015
Welcomes^^
Reply
:iconmeerkatixpl:
MeerkatixPL Featured By Owner Aug 14, 2015   Digital Artist
Dziękuję za fava :3
Reply
:iconblackfoxasakura:
BlackFoxAsakura Featured By Owner Aug 15, 2015
Proszę^^
Reply
:icondantiscus:
dantiscus Featured By Owner Aug 10, 2015  Hobbyist
Thanks for the fav!
Reply
:iconblackfoxasakura:
BlackFoxAsakura Featured By Owner Aug 11, 2015
Welcomes!
Reply
:iconenara-dave778:
Enara-DAVE778 Featured By Owner Aug 9, 2015  Hobbyist
Hello blackfoxasakura how are you today?? Do you know if hernameisdren is doing good?? Is he doing any better? I hope he is, I am worried about him. I should never have made this account. I honestly thought he would like it. It was a gift, a dedication to him and his love for her. I was stupid and naive to think he would like it. :( I feel awful.
Reply
Add a Comment: