Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Artist Member Grzechu28/Male/Poland Group :iconequalitoon: EQUALITOON
 
Recent Activity
Deviant for 8 Years
Needs Premium Membership
Statistics 472 Deviations 74,553 Comments 38,577 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

Groups

Activity


English:

In last weeks I don't see a lot of messages in my DA's message box... Some peoples unwatched me, some watched back and I don't know the reason why they did that, why they unwatched me.

I don't see a lot of comments when in previous months there been more of them... Tell me! Am I annoing or mean to You? Is there any reason some of you unwatching me? Am I unnice to You?

The only thing I want now is having a lot of friends, that is all. I feel really lone guys.

Polski:

W ostatnich tygodniach nie widzę za wielu wiadomości w skrzynce na DA... Niektórzy ludzie stąd skreślili mnie z watchlisty, a część dopiero potem dodała mnie do niej z powrotem. Ale dlaczego oni skreślili mnie w ogóle z tej listy?

Nie widzę już tylu komentarzy co w poprzednich miesiącach, a było ich wtedy znacznie więcej... Powiedzcie mi! Czy jestem dla Was wkurzający i niemiły? Jaka jest przyczyna, że część z Was skreśliła mnie z listy znajomych? Czy ja jestem podły?

Jedyne czego chcę teraz to mieć wielu kumpli, to wszystko. Czuję się samotny ludziska.
 • Mood: Suffering
 • Listening to: Jun Senoue - Windy Hill
 • Reading: I want ne comic and manga boosk
 • Watching: Nothing right now
 • Playing: On my bosses\' nerves ;P
 • Eating: Toasts
 • Drinking: Mineral water
Love is the Miracle by BlackFoxAsakura
Love is the Miracle
English:

I have some free days so I have more time for myself. Yeah, I didn't everything I planned today, but I'll do it tomorrow.

This pic shows the scene where my Futuroid girl named Lumilena kisses Felinus' forehead. I know. He looks like he would showing her his humiliity since he keeps his tiara in his hands and allows her to kiss him. She isn't big, he is that small.

For me this pic is really important part of their story.

You see. Felinus is the horned mutant cat who is the mage, dark lord and clone to Rod the Greatest Dark Lord. He was been a slave of the Hyper-Amazons Over-Tribe, the amazons were been the real feminists who were hating males and for them males' role was only to their slaves, toys and etc. Felinus decided to start his conspiracy with the other slaves to destroy the entire tribe. He did everything well as he planned. Jimmy, Zack and their friends were fighting the tribe too, but the result of Felinus' actions suprised them. After the death of the queen of the tribe Felinus decided to use one of the creatins of the Amazons.

Amazons were working at the Ambrosia, the substance which will help them to turn themselves into the goddesses to punish all the males for that they exists and take the glory to all females. But Felinus destroyed their plans by eliminating them one by one. After the death of queen he decided to use the Ambrosia to turn himself into the artifical god of the night named the Mefistocles. The protagonists defeated him and decided to take him with them and try to bring him the better life. Felinus isn't evil because he wanted it. He been evil because of painfull life as the slave. Even then Jimmy and Zack had a lot of female friends who been very good persons Felinus was hating them.

Lumilena is the kind, Futuroid girl ( Futuroids are the animals from the far future, they are more wise, good, inteligent, strong and perfect than humens and they lives in the age after the Appocalypse ), she is loving and carring soul. She knows why Felinus hates all females but she doesn't accepting it. She wants to show him that there are still good females and she really loves him. For her Felinus is a good person. She achieved what she wanted. Felinus accepted her affections and love, he respects her. Thanks to her he started to believe that not all gals are evil. She loves to spedns the time with him and kiss and hug him. He isl ucky he met that kind Futuroid girl.

Polski:

Mam nieco wolnego. Nie wszystko co planowałem to zrealizowałem, ale zrobię to jutro.

Ten rysunek pokazuje scenę gdzie dziewczyna Futuroid imieniem Lumilena całuje czoło Felinusa. Wiem. Wygląda to tak jakby był pokorny wobec niej skoro trzyma swój diadem w rękach i pochyla głowę żeby ona mogła go pocałować. To nie ona jest duża, tylko on jest mały.

Ten rysunek jest ważny w ich historii.

Felinus jest rogatym kotem mutantem który jest magiem, władcą ciemności i klonem Roda, najwyższego z władców ciemności.
Był on niewolnikiem pewnego plemieniaa mazonek, feministek które nienawidziły facetów i dla których rola faceta ogranicza się do bycia niewolnikiem i zabawką dla kobiet. Felinus zdecydował się rozpocząć spisek z innymi niewolnikami by zniszczyć całe plemię. I osiągnął to. Jimmy i Zack oraz ich przyjaciele walczyli z tym plemieniem, ale poczynania Felinusa nawet ich zaskoczyły. Po śmierci królowej plemienia z ręki Felinusa postanowił on użyć Ambrozji.

Amazonki pracowały nad ambrozją by uczynić siebie boginiami które ukażą facetów za to, że istnieją i przyniosą chwałę wszystkim kobietom. Ale Felinus zniszczył je jedną po drugiej. Użył  Ambrozji by stać się sztucznym bogiem nocy imieniem Mefistokles, ale bohaterowie pokonali go i postanowili zabrać ze sobą by pomóc mu rozpocząć lepsze życie. Felinus nie był zły z wyboru, to bolesne życie w niewoli amazonek uczyniło go złym. Mimo iż Jimmy i Zack mieli wiele dziewczyn w gronie przyjaciół Felinus nie wierzył w dobro kobiet.

Lumilena to z kolei miła dziewczyna, Futuroid ( Futuroid to zwierzęta z przyszłości które są mądrzejsze, inteligentniejsze, silniejsze, bardziej dobre i bardziej perfekcyjne od ludzi, żyją w czasach po Apokalipsie ). Jest ona kochającą i opiekuńczą duszą. Wie dlaczego Felinus nienawidzi kobiet i nie akceptuje tego. Chce mu pokazać, że są też te dobre kobiety i bardzo go kocha. Dla niej Feinus to ktoś dobry. Zdobyła jego serce. On zaakceptował jej uczucie i względy, on ją szanuje. Dzięki niej zaczął wierzyć w dobro kobiet, a ona kocha spędząć z nim czas oraz okazywać mu swoje uczucie do niego. Ma facet szczęście, że ją spotkał.

Art, Felinus and Lumilena the Futuroid belongs to Your magnificent Black Fox :iconblackfoxasakura:

Don't steal or I'll hire and fire You up later!/Nie kraść, albo Was zatrudnię, a potem zwolnię z roboty!
Loading...
Lizziel by BlackFoxAsakura
Lizziel
English:


It is Lizziel, a character by my good friend Nikita. She asked me to draw this.

Polski:

Oto Lizziel, postać wymyślona przez moją kumpelkę Nikitę. Ona poprosiła mnie bym to dla niej narysował

Sorki, że nieco skopałem ten rysunek.

Art by Your magnificent Black Fox :iconblackfoxasakura:

Lizziel by :nikita125:

Don't steal or I'll tell You my newest joke!/Nie kraść albo opowiem Wam mój najnowszy dowcip!
Loading...
English:

I want to apologise You all my friends and watchers. My computer is an old guy and it works poor. Right now is almost fine ( but I still can't to watch anything on YouTube and my speakers can't to work well ), but You have to be prepared that I might to dissapear for some time once again... I thinking about buying new computer with new parts and maybe software. But I still thinking about it with my family.

But I'll try to be here everytime it will be possible.
And sorry for not commenting all journal entries, deviations and not giving the b-day wishes.

Polski: 

Chciałbym przeprosić wszystkich kumpli i watcherów z DA. My komputer to już staruszek i ledwo pracuje. Teraz jest jako tako ( ale głośniki nie działają, a na YouTube niczego nie mogę obejrzeć ). I proszę, bądźcie przygotowanie na kolejny okres mojej nieobecności.... Myślę o kupieniu nowego kompa z nowymi częściami i może nowym oprogramowaniem. Ale ja i moja rodzina wciąż myślimy o tym.

Ale postaram się być tak często jak to będzie możliwe.
I sorki za brak komentarzy do żurków, dewiacji i brak życzeń urodzinowych.
 • Mood: Suffering
 • Listening to: Jun Senoue - Windy Hill
 • Reading: I want ne comic and manga boosk
 • Watching: Nothing right now
 • Playing: On my bosses\' nerves ;P
 • Eating: Toasts
 • Drinking: Mineral water
Black Fox and Mimicoes by BlackFoxAsakura
Black Fox and Mimicoes
English:

Yeah, finally I returned to use my old cartoony alter ego. I thinking about using the Black Fox character for my video game concept "Jimmy and Zack". Why? Because the year before I saw some material from the game "LEGO Marvel Super Heroes" and there one of playable characters been the Stan Lee, a creator of many Marvel's super heroes and super villains. If Stan decided to put himself to the game then I think to use my furry alter ego... In the old times I loved to draw him a lot, but after that I was thinking that it is lame... In DA I see a lot of characters with the names token from their creators' nick names.... So it tempted me to use my foxy character again.

There are also his fellows, an animals ghosts Rikka and Rico.

PS. Sorry for lame colloring :/

Polski:

Taaa, w końcu wróciłem do używania mojego rysunkowego alter ego. Myślałem o użyciu Black Foxa do mojego pomysłu na grę video "Jimmy and Zack". Dlaczego? Ponieważ rok temu widziałem materiały z gry "LEGO Marvel Super Heroes" i tam jedną z postaci grywalnych był Stan Lee, twórca wielu super herosów i super złoczyńców Marvela. Jeśli Stan postanowił użyć siebie jako postaci grywalnej to czemu nie mógłbym użyć swojego futrzastego alter ego? Kiedyś rysowałem go wiele razy, ale pomyślałem, że to głupi pomysł... Na DA widziałem wiele postaci z imionami od pseudonimów ich twórców... To tym bardziej zachęciło mnie do powrotu do tej postaci.

Są tutaj także jego kumple, zwierzęta duchy Rikka i Rico.

PS. Sorki za kiepskie kolory :/

Art, Black Fox, Rikka and Rico belongs to the best of the best in entire Universe Black Fox :iconblackfoxasakura:

Don't steal or I'll invite You to my job for a week!/Nie kraść, albo zaproszę Was do swojej roboty na tydzień!
Loading...
English:

In last weeks I don't see a lot of messages in my DA's message box... Some peoples unwatched me, some watched back and I don't know the reason why they did that, why they unwatched me.

I don't see a lot of comments when in previous months there been more of them... Tell me! Am I annoing or mean to You? Is there any reason some of you unwatching me? Am I unnice to You?

The only thing I want now is having a lot of friends, that is all. I feel really lone guys.

Polski:

W ostatnich tygodniach nie widzę za wielu wiadomości w skrzynce na DA... Niektórzy ludzie stąd skreślili mnie z watchlisty, a część dopiero potem dodała mnie do niej z powrotem. Ale dlaczego oni skreślili mnie w ogóle z tej listy?

Nie widzę już tylu komentarzy co w poprzednich miesiącach, a było ich wtedy znacznie więcej... Powiedzcie mi! Czy jestem dla Was wkurzający i niemiły? Jaka jest przyczyna, że część z Was skreśliła mnie z listy znajomych? Czy ja jestem podły?

Jedyne czego chcę teraz to mieć wielu kumpli, to wszystko. Czuję się samotny ludziska.
 • Mood: Suffering
 • Listening to: Jun Senoue - Windy Hill
 • Reading: I want ne comic and manga boosk
 • Watching: Nothing right now
 • Playing: On my bosses\' nerves ;P
 • Eating: Toasts
 • Drinking: Mineral water

deviantID

BlackFoxAsakura
Grzechu
Artist
Poland
Current Residence: A little Polish Country
Favourite genre of music: soft rock genres, disco, blues, jazz, techno, rave, pop, jungle, game's, cartoon's, movie&
Favourite style of art: Chimera
Operating System: Shhhhh.... it's a secret
Favourite cartoon character: Transformers, Digimons and much more!!!
Personal Quote: Hard ways leads to the great purposes
Interests

AdCast - Ads from the Community

×

Friends

Comments


Add a Comment:
 
:icongothickitty3:
GothicKitty3 Featured By Owner 2 days ago  Student Filmographer
Thank you for the faves! =^.^=
Reply
:iconblackfoxasakura:
BlackFoxAsakura Featured By Owner 20 hours ago
Welcomes sis! Your stuff is really fun^^
Reply
:icongothickitty3:
GothicKitty3 Featured By Owner 14 hours ago  Student Filmographer
Awh! You're such a sweetheart! Cute Emoticon Blushing Thank you! I'm so glad you like it! Foxy Love 
Reply
:iconblackfoxasakura:
BlackFoxAsakura Featured By Owner 1 hour ago
Welcomes dear^^

It's interesting, I never met any Goth who would call me a "sweatheart"... The turht is that I was been against subcultures, even Goths. But no worries. It's the past, O'm not against them now, I'm not against Goths.


But Your comment shows me once again in how big mistake I was living them.
And I gonna tell that I don't threating any Goth as my foe anymore.
Reply
:iconpentacoil:
Pentacoil Featured By Owner 2 days ago  New member Hobbyist Artist
thank you for the ad :la:
Reply
:iconblackfoxasakura:
BlackFoxAsakura Featured By Owner 20 hours ago
My pleasure. For me it is a pleasure I can to join my collection Your awesome arts.
Reply
:iconpentacoil:
Pentacoil Featured By Owner 20 hours ago  New member Hobbyist Artist
daaahw ..stooooopBlush Bear Emoji-13 (Blushing Hnnng) [V1] 
Reply
:iconblackfoxasakura:
BlackFoxAsakura Featured By Owner 19 hours ago
Why? I just said the truth. I really thinking about it that way.
Reply
(1 Reply)
:icontechnotherion:
technotherion Featured By Owner Dec 10, 2014  New member Student Digital Artist
Thanks for the fave!
Reply
:iconblackfoxasakura:
BlackFoxAsakura Featured By Owner Dec 11, 2014
Welcomes^^
Reply
Add a Comment: