Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Artist Grzechu29/Male/Poland Group :iconequalitoon: EQUALITOON
 
Recent Activity
Deviant for 9 Years
Needs Premium Membership
Statistics 494 Deviations 80,848 Comments 41,415 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

Groups

Activity


English:

A lot of peoples around DA and in other places like that has their own character alter egos.
Sometimes I see this theme in the popculture so I decided to return to my character alter ego named Black Fox ( yes, he has a name from my pseudonym ) some time ago and as You see he has his own drawing here on DA.

Before I'll tell You more about this I want to tell You that I regret I almost killed him by not drawing him from a long years. I was thinking that using a drawing alter ego is stupid until I started thinking about others' alter egos.

You see. I know some selfish peoples who thinks they are everything and anything around. Polish singer, a girl named Doda Elektroda and other polish celebrity Magda Gessler are those peoples who was showing me that using any kind of alter ego is stupid. Doda thinks she is the one and only queen, she had their own ice creams named "Doda", she had her own video games like "Face with the Doda", a game which was an IQ test and few other games and also comic strip about herself. Gessler is like her, she thinks that she ate all of the minds around the world, she was thinking about the movie biography about.... herself. And as You know I didn't wanted to be like them even them I'm not mature enough.

What changed my decission? Well, the comic book creators like Henryk Jerzy Chmielewsky, Tadeusz Baranowski and so famous Stan Lee were using themselves as the character from their stories too. For example Stan Lee is in a lot of movies with his characters, he is also in the cartoons and even video games like preorder version of Amazing Spider-Man and LEGO Marvel Super Heroes as the playable character. They aren't like them. Stan Lee is just a dreamer who just wanted to be part of the worlds he created and Chmielewsky and Baranowsky are like him, they aren't been main protagonists like Doda or Gessler so I believe in that what I had said.

You know well that I want to be a game designer and a lot of my artworks in my DA's gallery are the concept arts to my fave idea for game "Jimmy and Zack" so I decided to return to Black Fox character as one of playable dudes. Stan Lee was playable chara in games with his heroes so why can't I to use my alter ego?

I have a concept about the Black Fox as playable chara. In his teams ( all layable charas in J&Z are the members of 4 or more ammount of persons teamsand shares the same skills and abilities - I wanted that all of four players in multiplayer would had the same chances to beat the level ) will be a three more characters which has also the names from the pseudonyms I wasing using rare and occasionaly but not today. Slver Ocelot, Golden Lynx and Platinum Dragon are the members of his team.

BF and his team can to use the marker in melee attacks, theme inspired from show "Samura Sentai Shinkenger/Power Rangers Samurai". He always swings his hands with a marker in them. In God of War been attacks from the perspective of victim so I decided to use this type of attack too to show how BF, SO, GL and PD draws something humilliating on their enemies' faces from their perspective. As You know Black Fox has a little spirit friends named Mimicoes. Each chara has the girl and boy Mimicoes like Black Fox's Rikka and Rico. All of those nice spirits can to take a form of charas their mates will draw, the girl Mimicoes loves to be japanese schoolgirls and magical girls when the boy Mimicoes loves to be american super heroes in current style to fight their foes and support their drawing mates.

About the exploration skills those dudes can to use a big marker to follow a special lines. By drawing at those lines they can to summon or create various creatures or things to help them in the game. Similar to game Disney's Tanglet they can also gathering various things and when they had gather something they automathicaly draws that thing and player has to paint it what is totally easy.

About Black Fox's personality. Because he is my alter ego so I don't see any obstacles to put him my own personality. So, he likes to spend free time alone away from others and he afraids other peoples, but it is not that he hates others, he just don't want to be hurted but he really wants someone to trust, even then around him is a lot of friends ( includding Jimmy and Zack ) he feels alone but he really wants to be loved and respected and he really wants to give others the same he wants. And it sometimes he is wonder why he must be a total loner. But he is a good guy.

About his mates personalities I still thinking about it.

Polski:

Wielu ludzi ma swoje alter ego. Nie tylko na DA, ale w wielu miejscach ludzie pokazują swoje rysunkowe wersje.
Dlatego postanowiłem wrócić do postaci którą jakiś czas temu wrzuciłem na DA, tą postacią jest moje rysunkowe alter ego Black Fox ( tak, ma imię od mojego pseudonimu ).

Zanim o nim opowiem chcę powiedzieć, że żałuję tego, że nie rysowałem go od wielu lat i wróciłem do niego po tym jak widziałem alter ego wielu rysowników stąd. Myślałem, że taki zabieg jest po prostu głupi.

Widzicie, część celebrytów jak Doda czy Magda Gessler uważają się za nie wiadomo kogo, Doda miała swoje lody gry jak np. test IQ "Zmierz się z Dodą" i komiks o sobie samej, a Gessler chciała nakręcić film biograficzny o sobie samej.

Mimo iż nie jestem dość dojrzały uważałem to za idiotyzm dopóki nie przypomniałem sobie o twórcach komiksów jak Henryk Jerzy Chmielewski, Tadeusz Baranowski czy Stan Lee którzy również wrzucali siebie do swoich historii, Stan Lee występował w filmach, kreskówkach, a nawet w grach ze swoimi bohaterami jak np. preorder Amazing Spider-Man czy LEGO Marvel Super Heroes. To oni zachęcili mnie do powrotu do Black Foxa. Oni są dla mnie jak marzyciele, bo chcieli być częścią światów które stworzyli i biorąc pod uwagę fakt, że nie byli tam głównymi bohaterami tak jak Doda czy Gessler to wierzę w to co mówię.

Wiecie, że chcę być game designerem i że większość moich rysunków na DA to concept arty do mojego projektu "Jimmy and Zack" i Black Fox będzie tam jedna z grywalnych postaci. Skoro Stan Lee był grywalny to czemu moje alter ego nie powinno być?

Mam nawet pomysł na charakter rozgrywki jaką oferuje Black Fox i jego ekipa ( wszystkie postaci są zebrane w drużyny po 4 lub więcej osób dzieląc te same ataki i zdolności - chciałem by każdy z 4 graczy w multi miał te same szanse na przejście poziomu ) czyli Silver Ocelot, Golden Lynx i Platinum Dragon, czyli postaci z imionami od pseudonimów których kiedyś użyłem, ale teraz nie używam.

Black Fox i jego team używają w walce markerów, pomysł wziął się z serialu "Samurai sentai Shinkenger/Power Rangers Samurai". Wymachują rękami z markerami, a nawet pomyślałem o ataku z perspektywy drugiej osoby jak w God of War, panowie lubią rysować na twarzach wrogów kompromitujące bazgroły i widać to oczami ich wrogów.
Ponadto bohaterom towarzyszą duszki Mimico, po parze czyli brat i siostra dla każdego. Męskie Mimico lubią być współczesnymi super herosami rodem z amerykańskich komiksów, a żeńskie Mimico lubią być japońskimi uczennicami i magicznymi dziewczynami by wesprzeć w walce ich rysujących kolegów.

Co do eksploracji czasami używanie markerów do rysowania wzdłuż wyznaczonych linii pozwala im przywołać lub stworzyć różne pomocne postaci i przedmioty. A ponadto podobnie jak w Disney's Tanglet mogą oni zbierać przedmioty które natychmiast rysują, a samym zadaniem gracza jest je pokolorować co jest dziecinnie łatwe.

Co do osobowości Black Foxa, skoro to moje alter ego to powinien być taki jak ja. W sumie on często spędza czas sam, boi się innych, ale to nie znaczy, że nie chce mieć kumpli, bardzo chce, tylko się boi.
Bray Murdock by BlackFoxAsakura
Bray Murdock
English:

Here is my new character. Bray Murdock. Bray is a creature not from the Earth. He don't know who or what he is. Maybe he is an alien or maybe he came from the another dimension, nobody knows.

He doesn't even knows his real name. He uses the name "Bray Murdock" because it is the only name he remembers, but it wasn't his name. He was a test subject of humen and after failed experiment he were been sucked into the space of timeline he was traveling through the entire time. He saw the birth of God and every single Universe. He saw the birth and doom of Earth, he saw everything, but he never found a truth about himself. After the eons of being a slave of the time he found himself at planet Guyax, a place similar to Earth, but created in an entire new Universe when ours been a mere history.

He knows everything about the protagonists, even that what they doesn't knows. But to find the truth about himself he decided to use the Phantom Masks. Each mask gives him a various powers and outfit. While wearing the mask a demon births near to him - it is his way to create his own loyal demons. The type of demon is devoted to the type of mask he wore.
He believes that being of the dark lord and taking over not only the Universe, but all time line will help him to find a truth about him and his real home. But later he becomes the good friend to protagonists and very good man with a heart full of compasion, but he still wants to find a truth about himself.

Polski:

Oto nowa postać, Bray Murdock. Bray jest stworzeniem nie pochodzącym z Ziemi. On nawet nie wie kim lub czym jest. Być może jest kosmitą, a może nawet pochodzi z innego wymiaru, kto wie?

Nie zna nawet swojego prawdziwego imienia. Używa imienia "Bray Murdock" bo to jedyne imię jakie pamięta mimo iż to nie jest jego imię. Był on obiektem doświadczeń ludzi, ale po nieudanym eksperymencie został wessany do przestrzeni międzyczasowej i zaczęła się jego wędrówka przez czas. Widział narodziny samego Boga oraz każdego z Wszechświatów. Widział narodziny i zagładę Ziemi, widział wszystko, ale nie odnalazł prawdy o sobie. Po eonach życia jako niewolnik czasu znalazł się na planecie Guyax, miejscu podobnym do Ziemi, ale stworzonym w zupełnie innym wszechświecie gdy nasz był już historią.

Wie wszystko o bohaterach, nawet to czego nie wiedzą sami o sobie. Ale by znaleźć prawdę o sobie postanowił on używać masek "Phantom Masks". Każda maska daje mu inne moce i inny strój. Podczas jej zakładania w pobliżu powstaje lojalny demon - w ten sposób właśnie tworzy własne demony. Typ demona zależy od maski jaką włoży.
On wierzy, że będąc władcą ciemności i podbijając nie tylko jeden Wszechświat, ale cały Czas odnajdzie prawdę o sobie i swoim prawdziwym domu. Ale później staje się prawdziwym przyjacielem bohaterów i naprawdę dobrym gościem z sercem pełnym współczucia, ale on wciąż chce znaleźć prawdę o sobie.

Bray Murdock and pic belongs to the magnificent Black Fox :iconblackfoxasakura:

Don't steal or You will be punished in the name of moon!:P ( I had to say that lol )/Nie kraść albo zostaniecie ukarani w imieniu księżyca!:P ( Musiałem to w końcu powiedzieć lol )
Loading...
English:

In last weeks I have a really hard time. In previous week I had a serious quarrel with someone here on DA and well.... Once again appears my inferiority complex.

Few peoples accused me that I'm inmature. I trying to be mature, but it isn't always easy. Does have I that big problems with my maturity or not? It is important to me because the game designer have to be mature.... But what really means to be mature in the video game industry?

I also can to ask about other things like.... Well, tell me guys. Am I rude or mean to You sometimes?

Tell me! What kind of man am I?

Polski:

W ostatnich tygodniach mam ciężki okres. W poprzednim tygodniu miałem pierwszą poważną kłótnię z kimś na DA....
I znowu pojawia się kompleks niższości.

Kilka osób zarzuciło mi brak dojrzałości. Staram się być dojrzały, ale nie jest to zawsze takie łatwe. Czy mam aż tak duże problemy z moją dojrzałością, czy nie? To dla mnie ważne ponieważ mówi się, że game designer musi być dojrzały... Ale co znaczy być dojrzałym w branży gier video?

Chcę zapytać o coś jeszcze.... Powiedzcie mi. Czy bywam dla Was arogancki czasami?

Powiedzcie mi! Jakim typem człowieka w ogóle jestem?
  • Mood: Nervous
  • Listening to: WWF Smackdown! OST
  • Reading: I want ne comic and manga boosk
  • Watching: Happiness Charge Pretty Cure
  • Playing: On my bosses\' nerves ;P
  • Eating: Toasts
  • Drinking: Milk
At the begginign of my current  topic I want to apologise everyone about topic  "Breaking NEWS! -Women can be sexists too!".

I know that I made mistake because I missed the name of the categories of the forums.
But the little war on that topic brought me an idea to tell You all about some idea I thinking about a long time.

Well, I thinking about the story which will tell about the problems which are ignoring and called taboo without the sencible reason.

At the topic I told above I said about the problem of female's sexism. If You want to chat about this problem then go ahead but don't be a bitches and try to chat about it without isnults, maybe not all artists are cultural but We all have to try to be cultural.

You know well that the female's sexism problem is something ignored my the mainstream medias and the average peoples and the males who are victims of this has serious problem which nobody sees ( I swear, I'm not the one of them, I have no fear to protect myself from women even then it means I have to punch them ).

In that story I want to put an antagonists which are the incarnation of that problem.


Look at that! An alien race had to face the problem of sexism, but not male's. Women dominates men, the men are nothing more than toys, training bags and trashes. One day males of that race dissapears and women has to learn to live without them and there is none who sees the problem of lack male kind. Females still wants to dominate upon the males and wants to invade other worlds to achieve that.

It seems to be a mere and perhabs a pointless sci fi story to You. But it contains the events inspired by real events from not fictional but real world We live on.

That race of alien has culture builded at sexual violence upon men, degradation and the things which are builded on foundation and the results of feminists' ideologies.

But it isn't the only problem I want to show. Other alien race is the race which swore God off. Their world has differend kind of evil. Those aliens lost their emotions and devoted their life into the name of science. Because of that a lot of creatures on their world became a test subjects and their foolishness destroyed their world. Even in the deep of space at the space cities their still makes the same mistake.

Because of lack of compasion they turned their own specie into a test subjects and even they destroyes their brothers and sisters because of their dissability since the disabled ones are useless and are regarded as the breaks of progress.

This theme has to show a way the mankind heads to. We should to know that because of the science a lot of animals suffers and dies. Thanks to this We are on the good way to lost our humanity, compasion, feelings, emotions and We are the most dangerous weapons and the disaster even to us.

There is a lot of topics. I decided to put even the theme of the conflict between mankind and animals ( not only those anhtro ) which isn;t only the metaphore of racism but also the problem where even in the real world a mere humen cannot to respect animals' life even then animals has feelings, minds and will of life too.

This plot contains my own, fictional vision of Appocalypse where mankind wants a war against animals and loses to them what makes humankind a mere history.

Other topics tells about the problems like capital punishment, abortion, eutanising the sick peoples and animals, the problem of in vitro which shown me few monts ago that child is just a mere thing like unanimated object ( some woman born wrong baby and she was complaining like that baby wasn't been a baby but a wrong dress from mail order shop she was client at ). And We shouldn't to forget about the topic of the peoples with mentall illness, some of them are the best friends of protagonists of this story to show everyone that being mentall disabled doesn't means to be evil, foolish and worse kind of human than others.

I know that some of You will thing that are my own personal problems, but not. They aren't. I'm not like a mother Teresa from Calcute, but I have compasion too, thanks to my great uncle who taught me the right things when he was living, without him I could be a monster like a lot of peoples are.

I decided to write about it here on the art part of this forum because a lot of arts has a moral messages and I want that my arts would have them too.
I chosen the general forum because that topic isn't only the part of literature as You would suggest because I don't want to use it only as the part of literature. There is more kind of arts like comic books, animated movies/shows, normal movies/shows, theatre exibithions and I think that all kinds of art might to use it.

PS. If Youdon't agree with me then tell about it the sociable way. I don't want to take any war with those who are against it.
In the first phrase of my entry I want to tell You than no matter what You will dare to thing, I'm not the follower of the violence against women unless the men has to defend themselves. I just to tell about one of the most foolish parts of current moral points of the genders' differences.

A lot of times We can hear the voices of peoples who criticises the men who smacked the women. We are always aigainst the any kind of violence against women.

The men who will dare to smack women are our mortal enemies number one.

But don't You think it is not fair? The mainstream and community mass media never talks about the opposite side of sexism where women are the bastards and men are victims.

At the begginign of my entry I want to tell that I met and heard about a lot of events when females been brutal and males been helpless. For example some 16 years old girl killed the 50 years old man by the bare hands.

What is ridicilous if that dead now man would use his own fists against his killer to save his life then he would been mortal enemy number one to all of You.

We can to yell at men who will put their hands up to beat the girls even then they has to protect themselves. But nobody will yell at women who will use the brutal strengh against men.

In this life the role of women is a role of the queens, when the role of men is a role of nothing more than a trush, toy and the training bag to women.

In the internet beyond the thypical commercial, community and mainstream mass media nobody telling about the men who not only been the victim of physical or psychical violence but also the sexual violence. If You don't believe then just try to seek for the right info, it won't hurt You, but maybe You will feel a mental or even spiritual pain when You will know the world of sexual domination, mixed fighting ( where the men will have to face the female opponents who will be allways stronger, bigger and better experienced in martial arts - men cannot use a mere punch to deffend them from women, so why women has the right to use the brutal martial arts to attack the males in the name of mere joy and pleasure? ) and etc.

Peoples are just, well... pathetic creatures. When the male victims earns a punches being the attack of women everyonearound laughs at him because the man is beating down by woman. But when he will sell her a punch to her nose then everyone is angry at him. So how is it? He doings nothing to protects himself and everyone looks at him like at joke because he is beating by women but when he will defence himself then it is bad too? So what should have he to do? Is there any other way out? Any other way to get away from this trouble without being beaten and humiliated? No, there is no other way out just answering by force against force.

Some time ago I was telling about same problem in some other site. Some peoples ( only males ) been on my side, but females been against me only because I dared to say something against the comfortable thing which serves them. Not all males been with me, there been one men who were threating that he will beat me down in really brutal way only because I dared to oppose gals on that site by telling the same I told above....

But I want to tell something to the same guys like him and gals like them.
No matter what gender You are, pain and suffering tastes the same always. Even then You're the gal and You raping, humiliating or beating the guys they suffers same as You when males are dominating this way on You. And even then You won't want to udnerstand it You will do this in the situation when one day You will have to oppose women as the defence, and believe me. It might be that woman will want You to suffer and will You then tell me likemy one stupid workmate who said that he won't smack women even then she would want to stub him by the knife to death?

Even then after reading this entry at DeviantArt's forum will appear an answer from the femminists I want to remind them they were fighting for hat women been equal in rights with men. Of course I accept it, but I want to mention that being equal doesn't makes more equal than others and if:

1) Women has the right to use the strengh against attacking her men as defence then men has the right to do the same in the situation with attacking woman.

2) Men cannot hurt, rape, abuse and humiliate the women, but women cannot do the same.

If everone will not look at this from same perspective then one day males will have to fight for their rights and women will use them like they been using by males in the far past. Believe that!
English:

A lot of peoples around DA and in other places like that has their own character alter egos.
Sometimes I see this theme in the popculture so I decided to return to my character alter ego named Black Fox ( yes, he has a name from my pseudonym ) some time ago and as You see he has his own drawing here on DA.

Before I'll tell You more about this I want to tell You that I regret I almost killed him by not drawing him from a long years. I was thinking that using a drawing alter ego is stupid until I started thinking about others' alter egos.

You see. I know some selfish peoples who thinks they are everything and anything around. Polish singer, a girl named Doda Elektroda and other polish celebrity Magda Gessler are those peoples who was showing me that using any kind of alter ego is stupid. Doda thinks she is the one and only queen, she had their own ice creams named "Doda", she had her own video games like "Face with the Doda", a game which was an IQ test and few other games and also comic strip about herself. Gessler is like her, she thinks that she ate all of the minds around the world, she was thinking about the movie biography about.... herself. And as You know I didn't wanted to be like them even them I'm not mature enough.

What changed my decission? Well, the comic book creators like Henryk Jerzy Chmielewsky, Tadeusz Baranowski and so famous Stan Lee were using themselves as the character from their stories too. For example Stan Lee is in a lot of movies with his characters, he is also in the cartoons and even video games like preorder version of Amazing Spider-Man and LEGO Marvel Super Heroes as the playable character. They aren't like them. Stan Lee is just a dreamer who just wanted to be part of the worlds he created and Chmielewsky and Baranowsky are like him, they aren't been main protagonists like Doda or Gessler so I believe in that what I had said.

You know well that I want to be a game designer and a lot of my artworks in my DA's gallery are the concept arts to my fave idea for game "Jimmy and Zack" so I decided to return to Black Fox character as one of playable dudes. Stan Lee was playable chara in games with his heroes so why can't I to use my alter ego?

I have a concept about the Black Fox as playable chara. In his teams ( all layable charas in J&Z are the members of 4 or more ammount of persons teamsand shares the same skills and abilities - I wanted that all of four players in multiplayer would had the same chances to beat the level ) will be a three more characters which has also the names from the pseudonyms I wasing using rare and occasionaly but not today. Slver Ocelot, Golden Lynx and Platinum Dragon are the members of his team.

BF and his team can to use the marker in melee attacks, theme inspired from show "Samura Sentai Shinkenger/Power Rangers Samurai". He always swings his hands with a marker in them. In God of War been attacks from the perspective of victim so I decided to use this type of attack too to show how BF, SO, GL and PD draws something humilliating on their enemies' faces from their perspective. As You know Black Fox has a little spirit friends named Mimicoes. Each chara has the girl and boy Mimicoes like Black Fox's Rikka and Rico. All of those nice spirits can to take a form of charas their mates will draw, the girl Mimicoes loves to be japanese schoolgirls and magical girls when the boy Mimicoes loves to be american super heroes in current style to fight their foes and support their drawing mates.

About the exploration skills those dudes can to use a big marker to follow a special lines. By drawing at those lines they can to summon or create various creatures or things to help them in the game. Similar to game Disney's Tanglet they can also gathering various things and when they had gather something they automathicaly draws that thing and player has to paint it what is totally easy.

About Black Fox's personality. Because he is my alter ego so I don't see any obstacles to put him my own personality. So, he likes to spend free time alone away from others and he afraids other peoples, but it is not that he hates others, he just don't want to be hurted but he really wants someone to trust, even then around him is a lot of friends ( includding Jimmy and Zack ) he feels alone but he really wants to be loved and respected and he really wants to give others the same he wants. And it sometimes he is wonder why he must be a total loner. But he is a good guy.

About his mates personalities I still thinking about it.

Polski:

Wielu ludzi ma swoje alter ego. Nie tylko na DA, ale w wielu miejscach ludzie pokazują swoje rysunkowe wersje.
Dlatego postanowiłem wrócić do postaci którą jakiś czas temu wrzuciłem na DA, tą postacią jest moje rysunkowe alter ego Black Fox ( tak, ma imię od mojego pseudonimu ).

Zanim o nim opowiem chcę powiedzieć, że żałuję tego, że nie rysowałem go od wielu lat i wróciłem do niego po tym jak widziałem alter ego wielu rysowników stąd. Myślałem, że taki zabieg jest po prostu głupi.

Widzicie, część celebrytów jak Doda czy Magda Gessler uważają się za nie wiadomo kogo, Doda miała swoje lody gry jak np. test IQ "Zmierz się z Dodą" i komiks o sobie samej, a Gessler chciała nakręcić film biograficzny o sobie samej.

Mimo iż nie jestem dość dojrzały uważałem to za idiotyzm dopóki nie przypomniałem sobie o twórcach komiksów jak Henryk Jerzy Chmielewski, Tadeusz Baranowski czy Stan Lee którzy również wrzucali siebie do swoich historii, Stan Lee występował w filmach, kreskówkach, a nawet w grach ze swoimi bohaterami jak np. preorder Amazing Spider-Man czy LEGO Marvel Super Heroes. To oni zachęcili mnie do powrotu do Black Foxa. Oni są dla mnie jak marzyciele, bo chcieli być częścią światów które stworzyli i biorąc pod uwagę fakt, że nie byli tam głównymi bohaterami tak jak Doda czy Gessler to wierzę w to co mówię.

Wiecie, że chcę być game designerem i że większość moich rysunków na DA to concept arty do mojego projektu "Jimmy and Zack" i Black Fox będzie tam jedna z grywalnych postaci. Skoro Stan Lee był grywalny to czemu moje alter ego nie powinno być?

Mam nawet pomysł na charakter rozgrywki jaką oferuje Black Fox i jego ekipa ( wszystkie postaci są zebrane w drużyny po 4 lub więcej osób dzieląc te same ataki i zdolności - chciałem by każdy z 4 graczy w multi miał te same szanse na przejście poziomu ) czyli Silver Ocelot, Golden Lynx i Platinum Dragon, czyli postaci z imionami od pseudonimów których kiedyś użyłem, ale teraz nie używam.

Black Fox i jego team używają w walce markerów, pomysł wziął się z serialu "Samurai sentai Shinkenger/Power Rangers Samurai". Wymachują rękami z markerami, a nawet pomyślałem o ataku z perspektywy drugiej osoby jak w God of War, panowie lubią rysować na twarzach wrogów kompromitujące bazgroły i widać to oczami ich wrogów.
Ponadto bohaterom towarzyszą duszki Mimico, po parze czyli brat i siostra dla każdego. Męskie Mimico lubią być współczesnymi super herosami rodem z amerykańskich komiksów, a żeńskie Mimico lubią być japońskimi uczennicami i magicznymi dziewczynami by wesprzeć w walce ich rysujących kolegów.

Co do eksploracji czasami używanie markerów do rysowania wzdłuż wyznaczonych linii pozwala im przywołać lub stworzyć różne pomocne postaci i przedmioty. A ponadto podobnie jak w Disney's Tanglet mogą oni zbierać przedmioty które natychmiast rysują, a samym zadaniem gracza jest je pokolorować co jest dziecinnie łatwe.

Co do osobowości Black Foxa, skoro to moje alter ego to powinien być taki jak ja. W sumie on często spędza czas sam, boi się innych, ale to nie znaczy, że nie chce mieć kumpli, bardzo chce, tylko się boi.

deviantID

BlackFoxAsakura
Grzechu
Artist
Poland
Current Residence: A little Polish Country
Favourite genre of music: soft rock genres, disco, blues, jazz, techno, rave, pop, jungle, game's, cartoon's, movie&
Favourite style of art: Chimera
Operating System: Shhhhh.... it's a secret
Favourite cartoon character: Transformers, Digimons and much more!!!
Personal Quote: Hard ways leads to the great purposes
Interests

AdCast - Ads from the Community

Friends

Comments


Add a Comment:
 
:iconplazmodon:
PLazmodon Featured By Owner 3 days ago  Hobbyist General Artist
Thank you for the fav!
Reply
:iconblackfoxasakura:
BlackFoxAsakura Featured By Owner 3 days ago
Welcomes!
Reply
:iconcrystalchell:
CrystalChell Featured By Owner May 21, 2015  Hobbyist Digital Artist
Thank you very much for the favorite ^^
Reply
:iconblackfoxasakura:
BlackFoxAsakura Featured By Owner 6 days ago
Welcomes!
Reply
:iconmaylyne72:
Maylyne72 Featured By Owner May 21, 2015
Thanks for the fav
Reply
:iconblackfoxasakura:
BlackFoxAsakura Featured By Owner 6 days ago
My pleasure.
Reply
:iconzoroarkheart:
Zoroarkheart Featured By Owner May 21, 2015  Hobbyist General Artist
thx for the fave :)
Reply
:iconblackfoxasakura:
BlackFoxAsakura Featured By Owner May 21, 2015
Welcomes!
Reply
:iconjasondarkstone:
JasonDarkstone Featured By Owner May 21, 2015  New Deviant
Thanks for the fave :)
Reply
:iconblackfoxasakura:
BlackFoxAsakura Featured By Owner May 21, 2015
My pleasure.
Reply
Add a Comment: