Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Artist Grzechu29/Male/Poland Group :iconequalitoon: EQUALITOON
 
Recent Activity
Deviant for 9 Years
Needs Core Membership
Statistics 549 Deviations 88,225 Comments 46,280 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

Groups

Activity


Marino in the City by BlackFoxAsakura
Marino in the City
English:

My new character Marino, inspired by Sonic the Hedgehog's style.

Polski:

Moja nowa postać Marino, inspirowana Sonicowym stylem.

Art and Marino belongs to Your beloved Black Fox :iconblackfoxasakura:.

Don't steal or I'll look at You very angry/ Nie kraść albo obrzucę Was groźnym spojrzeniem
Loading...
English:

Like every sunday Your beloved Black Fox is visiting the church. Today, a priest which I respect said someting naive. He told about a taxi driver who been happy because he was Polish and our priest was praising how much Poland is christianic nation.... But that was pretty naive and only blind people can to say a stuff like that.

Why? You know well how much a lot of  Polish hates pope John Paul II and We won't talk about it again since everyone can to visit one of my previous entries. But there is one important thing, polish Christians hates JPII because of toxic lies created by godless people like Janusz Palikot and it is really sad that great and very good person ( I remember that Polish wanted him to be saint while his life - nobody can deny that ) has broken name and reputation because the religious people decided to obey someone who sworn God off long time ago and they won't tell anything against when that godless guy wanted to pull all of the crosses down.

Someone said once that the most hated polish priest father Rydzyk would fight the Christ if He would been living now. Maybe that is truth, but not only him. I believe that atheist would fight Him too. Maybe that will make You feel sorry, but I believe that not only Rydzyk, atheists but also polish Catholics would fight the Christ if He would been living now. Why not? Polish Catholics obeys the atheists even then they insulst the great poeple like JPII, reading the antireligious press ( I am thinking like that because over 90% of Polishmen are is declared Catholics and I won't believe that the antireligious press "lives" thanks to only those 10% of people who aren't Christians ). So it is possible that Christ would been one more pedophile in their opinion and His mother Mary a prostitute if the agresive atheists would want them to believe that.

Today I can to hear that polish Catholics says a stuff like " John Paul arrived riding on ( sorry for swearing ) naked bitch " so, what they would tell about Jesus Christ who arrived riding on mule, maybe there is some analogy in polish Catholics' minds?
But hey, polish Catholics are hating also people like father Popiełuszka and mother Teresa from Calcute.

I told above also about the problem that a lot of polish Catholics is reading the antireligious press, I can to say even that the average polish Catholic is even a communist or nazi. I know what I'm telling about, I know a lot of people who wants to believe in God and are followers of communism and I know a lot of Christians who are racists, homophobics and other different people.

Religion and God wants us to love even our foes, a lot of polish Catholics can't to love others. I told once some jerk that I wanna live in Japan and he replied " You really want to live between ( sorry for word ) yellow people?".

But it is not all. Religion and God wants us to love and respect the life. Today in Poland is a lot of people who are fighting for abortion, in vitro, capithal punishment and eutanising some people. I know some tiny woman who visits the church each week and she is never thinking about what she says.
There is transexual woman mrs. Grodzky, I am not follower of her ideologies but I don't hate her because of that she changed her gender, I can understand the transexual people. But tat tine woman was laughing at her because of that. What is more she is follower of eutanising the disabled children.... Well, she says she isn't into killing them but she thinks that parents of those children should have a choice if they want to keep them by life or kill them - I told Ya, she is never thinking about what she says so she denies herself, but what is important she is into something God is against.

I know also guy who is totally stupid, he hates animal and for him killing the helpless animal is like reading a comic book for me.
BTW: There are also people who are in church each mass and for them Christianity is "some ideology".

I understud long time ago that in Poland being faithfull is same like being godless and the Catholic should to believe like he wouldn't to believe. And it is really sad that polish priests don't see that problem.

Polski:

Jak każdej niedzieli Wasz kochany Black Fox odwiedził kościół. Na dzisiejszej mszy ksiądz którego szanuję chwalił jaka to Polska jest religijnym krajem bo jakiś taksówkarz cieszył się, że jest Polakiem. Ale ten punk widzenia jest naiwny i tylko ślepcy się go trzymają.

Dlaczego? Wiecie doskonale, że Katolicy w Polsce nienawidzą papieża Jana Pawła II ( choć jak żył to Polacy chcieli by był świętym - nikt temu nie zaprzeczy ). Chodzi o to, że ta nienawiść zaczęła się od ludzi takich jak Palikot który dawno się wyrzekł Boga i walczył o zdejmowanie krzyży. Smutne jest to, że pobożni Polacy słuchają akurat takich ludzi.

Mówi się, że najbardziej znienawidzony polski ksiądz Rydzyk walczył by z Chrystusem gdy ten dzisiaj żył, ale uważam, że poza nim ateiści, a także polscy Katolicy podjęli by walkę przeciw Jezusowi. Wiem, ktoś powie, że robi się Wam przykro, ale dlaczego nie? Skoro Katolicy w Polsce słuchają ateistów w walce z naszym papieżem to czemu by nie mogli tego zrobić? Najwyżej Jezus byłby kolejnym pedofilem, a Jago matka Maria prostytutką. Przecież tu w Polsce Katolicy czytają prasę antychrześcijańską. Dlaczego tak myślę? W tym kraju 90% ludzi deklaruje wiarę i nie wierzę by ta prasa się utrzymywała tylko z 10% tych nie będących niekatolikami.
Z resztą skoro dzisiaj się mówi, że papież ( sorki za przekleństwa ) przyjechał na gołej k@rwie to to samo można powiedzieć o Jezusie który kiedyś przyjechał na ośle - jest analogia, no nie? Chociaż co mówi się o ojcu Popiełuszce i matce Teresie z Kalkuty dzisiaj w Polsce?

Dzisiaj przeciętny Katolik jest też komunistą ( mimo iż komuna zwalczała religię ) lub nawet faszystą, potwierdza to nienawiść do innych ras czy mniejszości seksualnych ( raz powiedziałem jednemu takiemu, że chcę mieszkać w Japonii, a on zapytał "ale dlaczego? Tam są przecież żółtki" ).

Religia i Bóg chcą byśmy kochali życie, w Polsce jest wielu takich co chodzą do kościoła, a popierają aborcję, eutanazję, in vitro i karę śmierci. Znam taką jedną kurduplowatą która niby chodzi do kościoła, a uważa, że rodzicie niepełnosprawnych powinni mieć prawo do decydowania o tym czy chcą utrzymać takie dziecko przy życiu czy je zabić ( choć sama uważa, że to nie to samo co popieranie zabijania takich dzieci - ona nigdy nie myśli nad tym co mówi ). Poza tym wyśmiewa się z najsłynniejszej polskiej transeksualistki pani Grodzkiej za jej transesksualizm, ja mogę nie zgadzać się panią Grodzką w wielu sprawach, ale na pewno nie odrzucę jej za zmianę płci, umiem takich ludzi zrozumieć i to nie tylko dlatego, że Bóg nakazał nam kochać swoich wrogów.

Bóg i religia każą nam kochać życie gdy są tacy dla których zabicie bezbronnego zwierzęcia to dla mnie jak przeczytać komiks.
BTW: są też tacy dla których religia to "jakaś tam ideologia" choć sami chodzą do kościoła na każdą mszę.

Jak sami widzicie, w Polsce należy wierzyć tak by w ogóle nie wierzyć, a być pobożnym to tak samo jak być bezbożnikiem.
 • Mood: Not Impressed
 • Listening to: Crush 40 - With me
 • Reading: video games web pgages
 • Watching: Exchange Student Zero
 • Playing: by my own imaginary
 • Eating: A shame in my job
 • Drinking: a venom of my rude and stupid workmates
English:

I wanna to tell about some topics. Sometimes I feel that outside I'm different than inside.

My drawings skills degraded a little but I see everyone loves my pics. I am thinking sometimes that no matter how kind of shit I gonna make, everyone will love it.
In last days I made a new pic "Because I feel You need it". I'm not pleased because of it to be honest. I know I could to make it better, but since september I'm practicing C++ and I have not enough of time for practicing my drawings so the pic with Shelly and Abrakarp is very poor. I want to apology all of You for that...

Well, I'll have to find some time and some material to make an improvements in my style. Maybe should I to return to acrylic paints perhabs? I also have to find more materials, the background of last pic I uploaded is terrirble, I can make more.

And well, a lot of people here says me I'm very, very nice person... It's one more thing I wanna talk about. Yeah, I'm trying to be very nice to others what is hard sometimes. It's interesting, nobody is complaining at me, everyone praises me when inside I'm feeling different that everyone is thinking. I feel rage, anger, fear, stressed inside.... I don't know what others sees in me, but I don't think I'm nice... I think I'm different than anyone is thinking.

Polski:

Chciałbym poruszyć parę tematów. Czasami czuję, że na zewnątrz jestem inny niż w środku.

Moje zdolności plastyczne spadły, ale widzę, że każdy lubi moje rysunki. Czasami myślę, że nie ważne jakie gówno tu dam to wszyscy są zachwyceni.
Ostatnio pojawił się rysunek "Because I feel You need it". Nie jestem z niego zachwycony tak szczerze. Wiem, że mogłem to zrobić lepiej. Ale ostatnio sporo czasu poświęcam uczeniu się C++ i nie mam czasu na rysowanie więc art z Shelly i Abrakarpem jest kiepski. Chcę za to Was przeprosić...

Muszę znaleźć nieco czasu i materiałów by to i owo poprawić. Może powinienem wrócić do farb akrylowych?

I tak... Wielu ludzi mówi, że jestem sympatyczną osobą... Ale to kolejna rzecz do omówienia. Tak, chcę być miły dla innych co jest czasem trudne. To ciekawe, nikt nie skarży się na mnie, każdy mnie chwali gdy w środku czuję się inaczej niż inni myślą. Czuję gniew, wściekłość, strach i czuję się zestresowany w środku... Nie wiem co inni widzą we mnie, ale nie uważam, że jestem miły... Myl, że jestem inny niż inni myślą.
 • Mood: Not Impressed
 • Listening to: Crush 40 - With me
 • Reading: video games web pgages
 • Watching: Exchange Student Zero
 • Playing: by my own imaginary
 • Eating: A shame in my job
 • Drinking: a venom of my rude and stupid workmates
Like in topic. I'm seeking for anime music. I'm especialy interested about music from anime Pretty Cure ( all movies and seasons ) but I didn't found all of the song I'm interested on iTunes.

And remember, I'm interested only about legal stuff, piracy is not my cup of tea, I'm fair man. 
Because I feel You need it by BlackFoxAsakura
Because I feel You need it
English:

Here is my new chara, a black cat named the Abrakarp. He is the dark lord who is suffering because of the memories of others. Nobody knows how, but he remembers other's memories like his own. It is mostly painfull and sad memories.

He decided to become the dark lord and use the Chaoder ( a one of creatures born from the pure chaos without's anyone's ingerence - they believes they are gods ) named Chronix the son of Chronos to rule the time and remove the sadness and pain from the entire multiverse.

On this pic You see him with Shelly who wants to cheer him up and make him his friend. It's a scene inspired by moment from last My Littly Pony movie with Twilight and Flutter Shy. Abrakarp asks why she is nice to him and she answers "because I feel You need it".

Polski:

Oto moja nowa postać, czarny kot imieniem Abrakarp. Jest on władcą ciemności który cierpi z powodu cudzych wspomnień. Nikt nie wie jak, ale on pamięta  cudze wspomnienia jak własne i często są to bolesne wspomnienia.

Postanowił on zostać władcą ciemności użyć chaodera ( istotę zrodzoną z chaosu bez niczyjej ingenercji - one wierzą, że są bogami ) imieniem Chronix, syna Chronosa by zawładnąć czasem i usunąć całe smutek i ból z wszechrzeczy.

Na tym arcie widzicie go z Shelly która chce go pocieszyć i zaprzyjaźnić. To scena inspirowana sceną z ostatniego filmu My Little Pony  Twilight i Flutter Shy. Abrakarp pyta się czemu jest dla niego miła, ona odpowiada " bo czuję, że tego potrzebujesz".

Art, Shelly and Abrakarp belongs to magnificent Black Fox :iconblackfoxasakura:

Nie kraść albo ściągnę skarpetki/Don't steal or I'll remove a socks from my feet.
Loading...
English:

Like every sunday Your beloved Black Fox is visiting the church. Today, a priest which I respect said someting naive. He told about a taxi driver who been happy because he was Polish and our priest was praising how much Poland is christianic nation.... But that was pretty naive and only blind people can to say a stuff like that.

Why? You know well how much a lot of  Polish hates pope John Paul II and We won't talk about it again since everyone can to visit one of my previous entries. But there is one important thing, polish Christians hates JPII because of toxic lies created by godless people like Janusz Palikot and it is really sad that great and very good person ( I remember that Polish wanted him to be saint while his life - nobody can deny that ) has broken name and reputation because the religious people decided to obey someone who sworn God off long time ago and they won't tell anything against when that godless guy wanted to pull all of the crosses down.

Someone said once that the most hated polish priest father Rydzyk would fight the Christ if He would been living now. Maybe that is truth, but not only him. I believe that atheist would fight Him too. Maybe that will make You feel sorry, but I believe that not only Rydzyk, atheists but also polish Catholics would fight the Christ if He would been living now. Why not? Polish Catholics obeys the atheists even then they insulst the great poeple like JPII, reading the antireligious press ( I am thinking like that because over 90% of Polishmen are is declared Catholics and I won't believe that the antireligious press "lives" thanks to only those 10% of people who aren't Christians ). So it is possible that Christ would been one more pedophile in their opinion and His mother Mary a prostitute if the agresive atheists would want them to believe that.

Today I can to hear that polish Catholics says a stuff like " John Paul arrived riding on ( sorry for swearing ) naked bitch " so, what they would tell about Jesus Christ who arrived riding on mule, maybe there is some analogy in polish Catholics' minds?
But hey, polish Catholics are hating also people like father Popiełuszka and mother Teresa from Calcute.

I told above also about the problem that a lot of polish Catholics is reading the antireligious press, I can to say even that the average polish Catholic is even a communist or nazi. I know what I'm telling about, I know a lot of people who wants to believe in God and are followers of communism and I know a lot of Christians who are racists, homophobics and other different people.

Religion and God wants us to love even our foes, a lot of polish Catholics can't to love others. I told once some jerk that I wanna live in Japan and he replied " You really want to live between ( sorry for word ) yellow people?".

But it is not all. Religion and God wants us to love and respect the life. Today in Poland is a lot of people who are fighting for abortion, in vitro, capithal punishment and eutanising some people. I know some tiny woman who visits the church each week and she is never thinking about what she says.
There is transexual woman mrs. Grodzky, I am not follower of her ideologies but I don't hate her because of that she changed her gender, I can understand the transexual people. But tat tine woman was laughing at her because of that. What is more she is follower of eutanising the disabled children.... Well, she says she isn't into killing them but she thinks that parents of those children should have a choice if they want to keep them by life or kill them - I told Ya, she is never thinking about what she says so she denies herself, but what is important she is into something God is against.

I know also guy who is totally stupid, he hates animal and for him killing the helpless animal is like reading a comic book for me.
BTW: There are also people who are in church each mass and for them Christianity is "some ideology".

I understud long time ago that in Poland being faithfull is same like being godless and the Catholic should to believe like he wouldn't to believe. And it is really sad that polish priests don't see that problem.

Polski:

Jak każdej niedzieli Wasz kochany Black Fox odwiedził kościół. Na dzisiejszej mszy ksiądz którego szanuję chwalił jaka to Polska jest religijnym krajem bo jakiś taksówkarz cieszył się, że jest Polakiem. Ale ten punk widzenia jest naiwny i tylko ślepcy się go trzymają.

Dlaczego? Wiecie doskonale, że Katolicy w Polsce nienawidzą papieża Jana Pawła II ( choć jak żył to Polacy chcieli by był świętym - nikt temu nie zaprzeczy ). Chodzi o to, że ta nienawiść zaczęła się od ludzi takich jak Palikot który dawno się wyrzekł Boga i walczył o zdejmowanie krzyży. Smutne jest to, że pobożni Polacy słuchają akurat takich ludzi.

Mówi się, że najbardziej znienawidzony polski ksiądz Rydzyk walczył by z Chrystusem gdy ten dzisiaj żył, ale uważam, że poza nim ateiści, a także polscy Katolicy podjęli by walkę przeciw Jezusowi. Wiem, ktoś powie, że robi się Wam przykro, ale dlaczego nie? Skoro Katolicy w Polsce słuchają ateistów w walce z naszym papieżem to czemu by nie mogli tego zrobić? Najwyżej Jezus byłby kolejnym pedofilem, a Jago matka Maria prostytutką. Przecież tu w Polsce Katolicy czytają prasę antychrześcijańską. Dlaczego tak myślę? W tym kraju 90% ludzi deklaruje wiarę i nie wierzę by ta prasa się utrzymywała tylko z 10% tych nie będących niekatolikami.
Z resztą skoro dzisiaj się mówi, że papież ( sorki za przekleństwa ) przyjechał na gołej k@rwie to to samo można powiedzieć o Jezusie który kiedyś przyjechał na ośle - jest analogia, no nie? Chociaż co mówi się o ojcu Popiełuszce i matce Teresie z Kalkuty dzisiaj w Polsce?

Dzisiaj przeciętny Katolik jest też komunistą ( mimo iż komuna zwalczała religię ) lub nawet faszystą, potwierdza to nienawiść do innych ras czy mniejszości seksualnych ( raz powiedziałem jednemu takiemu, że chcę mieszkać w Japonii, a on zapytał "ale dlaczego? Tam są przecież żółtki" ).

Religia i Bóg chcą byśmy kochali życie, w Polsce jest wielu takich co chodzą do kościoła, a popierają aborcję, eutanazję, in vitro i karę śmierci. Znam taką jedną kurduplowatą która niby chodzi do kościoła, a uważa, że rodzicie niepełnosprawnych powinni mieć prawo do decydowania o tym czy chcą utrzymać takie dziecko przy życiu czy je zabić ( choć sama uważa, że to nie to samo co popieranie zabijania takich dzieci - ona nigdy nie myśli nad tym co mówi ). Poza tym wyśmiewa się z najsłynniejszej polskiej transeksualistki pani Grodzkiej za jej transesksualizm, ja mogę nie zgadzać się panią Grodzką w wielu sprawach, ale na pewno nie odrzucę jej za zmianę płci, umiem takich ludzi zrozumieć i to nie tylko dlatego, że Bóg nakazał nam kochać swoich wrogów.

Bóg i religia każą nam kochać życie gdy są tacy dla których zabicie bezbronnego zwierzęcia to dla mnie jak przeczytać komiks.
BTW: są też tacy dla których religia to "jakaś tam ideologia" choć sami chodzą do kościoła na każdą mszę.

Jak sami widzicie, w Polsce należy wierzyć tak by w ogóle nie wierzyć, a być pobożnym to tak samo jak być bezbożnikiem.
 • Mood: Not Impressed
 • Listening to: Crush 40 - With me
 • Reading: video games web pgages
 • Watching: Exchange Student Zero
 • Playing: by my own imaginary
 • Eating: A shame in my job
 • Drinking: a venom of my rude and stupid workmates

deviantID

BlackFoxAsakura
Grzechu
Artist
Poland
Current Residence: A little Polish Country
Favourite genre of music: soft rock genres, disco, blues, jazz, techno, rave, pop, jungle, game's, cartoon's, movie&
Favourite style of art: Chimera
Operating System: Shhhhh.... it's a secret
Favourite cartoon character: Transformers, Digimons and much more!!!
Personal Quote: Hard ways leads to the great purposes
Interests

AdCast - Ads from the Community

×

Friends

Comments


Add a Comment:
 
:iconeakittypet:
EaKittyPet Featured By Owner 1 hour ago  New Deviant
thx 4 fav
Reply
:iconblackfoxasakura:
BlackFoxAsakura Featured By Owner 30 minutes ago
Welcome.
Reply
:iconricodavey:
RICODAVEY Featured By Owner 4 days ago  Hobbyist Digital Artist
dzięki za watcha ^
Reply
:iconblackfoxasakura:
BlackFoxAsakura Featured By Owner 4 days ago
Proszę^^
Reply
:iconmeerkatixpl:
MeerkatixPL Featured By Owner 6 days ago   Digital Artist
Dziękuję za fava :)
Reply
:iconblackfoxasakura:
BlackFoxAsakura Featured By Owner 5 days ago
Ależ proszę!^^
Reply
:iconryex-617:
Ryex-617 Featured By Owner Jan 22, 2016  Hobbyist Traditional Artist
Hey, thanks for faving "The Crew 2016". :thanks:
Reply
:iconblackfoxasakura:
BlackFoxAsakura Featured By Owner Jan 23, 2016
Welcome
Reply
:iconmartu-chocky:
Martu-Chocky Featured By Owner Jan 8, 2016

Od trzech lat po kryjomu cię obserwuję, Grzechu.
Reply
:iconblackfoxasakura:
BlackFoxAsakura Featured By Owner Jan 9, 2016
Dobrze, wrzucę Cię do watcha, ale czy my się znaliśmy wcześniej? Bo mówisz w taki sposób jakby tak faktycznie było.
Reply
Add a Comment: