Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Artist Member Grzechu28/Male/Poland Group :iconequalitoon: EQUALITOON
 
Recent Activity
Deviant for 8 Years
Needs Premium Membership
Statistics 482 Deviations 77,750 Comments 39,963 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

Groups

Activity


English:

An over three years ago I was telling about demons' and dark lords' themes in my arts.
Tonight I decided to write about it once again.

So lets start from demons!

:bulletred: Demons :bulletred:

I know that a lot of peoples are scared about hearing about demons, but I swear. I'm not any satanic guy or something. The theme of demons I got from the famous anime "Sailor Moon".

Similar to SM in my story a lot charas who can to use the magic has the ability to create demons by themselves.

Demons are the loyal slaves who loves their creators and are ready to serve them until their death. They has no souls, they are only the creation of magic. Siimilar to animes like "Shaman King" and "Pretty Cure" the creators of demons can to control them by getting inside their bodies, it is called "the Demon Control".

A lot of magical charas were creating them, how? Some of them were creating them of dolls, cards, little crystals, the dark energy from the Goblet of Darkness, glacier stones, magical seals and etc.

Sometimes I been crazy about the new ways to create them.

For example the evil sorcerer named Speenox can to create his demons by using the dark energy orbs called "the Souls of the Night". He insterts it inside his body, thanks to it he can to create the demon by his own imaginary.

Vampires uses the red myst named "the Aura of Blood", Cyclopses uses a laserlike beam from their eyes, Zombies sculptes them from the land and puts the magical masks as the face of demon, the Ice Queen uses the snow.

There is also mad man named the Blador Jerusalemus, a human who betrayed the mankind to protect the animals while the Appocalypse times. He uses the magical crystal to throw one shard at the object he wants to create a demon of and inserts the second one in the chest to create a demon by using his own imaginary.

The anthro wolf cyborg Makoto Aino uses his magical flute to manipulate a magic by the flute's music. Various songs allows him to create various types of demons. For example the Succubus are creating by him by using a song named "the Lovely Darkness". The idea came to me after watching anime "Sailor Moon R" and tokusatsu show "Power Rangers Wild Force" ( adaptation to japanese "Hyakuuju Sentai GaoRanger" ). Just listen a song of flute on this YouTube clip 

Mysterious, isn't it?

In last time I invented two new interesting ways to create the demons.

A persian cat named Persyvius can to create his demons by looking at the worst nightmares of others. The idea came to me after watching "Pretty Cure". He looks at someone with a cold eyes, says "Show me your worst nightmare" and when he sees it he uses that vision to create a demon.

The last one is Bray Murdock, he uses the magical masks to wear at his face. Various masks gives him various costumes and powers, but when he wears the mask in the same moment is creating a demon devoted to the chosen mask.

:bulletyellow: About the Dark Lords :bulletyellow:

I have a lot various characters who can to create the demons. I'll tell about the some most fun.

1 ) Bray Murdock.

Bray is a mysterious creature who don't know what is him, from where he came from, what is his real name. He uses the name Bray Murdock because it is the only name he knows. In humen's time he was living on Earth, but he might be from other planet or even dimmension, it is a big mystery. Because of the humen's actions a mystery time portal sucked him in. He spend there the entire everness. He saw the birth of God, the birth of various Universes and the future. But he never discovered his roots. By spending an eons inside the inter time space he learned about magic and decided to find a truth about himself. When his journey through the time ended he found himself in a new Universe, at mysterious planet similar to Earth named Guuyax. To achieve his purpose he decided to use the magical masks as the Mister Mask and he was leading a demons created every time when he wore the masks.

2 ) Speenox the Sorcerer.

The Appocalypse's times was a time of great war between humen and animals. Humen's greed forced them to destroy all animals, but the end of mankind been poor. Before the doom of mankind two brothers ( humen ) wanted to stop it. One of them wanted to achieve that by pure force and violence, but his borther who was been a Catholic's pope wanted to follow the foot steps of pope John Paul II and stop this conflict by dialogue, words, speech.

The life is full of pure irony, the brother wanted to stop it by force decided to use a dialogue and speech, but the second brother who wanted to use a dialogue swore off his pope's life and decided to learn the magic and creating the demons to use a force against mankind. The name of that pope was the Speenox.

3 ) Moonamaru aka MoonBright the Lunar Dark Lord.

Moonamaru is the Lunar Dark Lord. Thanks to his magical machine called the Lunar Drive he can to turn himself into the MoonBright.

Moonamaru is like us, he can to experience the same feelings but he doesn't understands them. He decided to join the Lunar Dark Lords because he believe that they will let him to learn more about feelings and emotions.

4 ) Shade-Toxx

Around us are a lot of mentall disabled peoples, they doesn't has a peacefull life, they are rejecting by others who calls themselves "those normals". One animal was suffering because of his mentall illness. But he didn't knew his illness is something more. A mysterious spirit born inside his soul and later gain his own body. Shade-Toxx decided to protect that animal and called him his brother. By using the demons he wants to avenge his borther's pains.

I have a lot of other ideas.

PL:

Trzy lata temu napisałem żurka o demonach i władcach ciemności.
Dzisiaj to powtórzę.

Zacznijmy od demonów.

:bulletred: Demony :bulletred:

Na wstępie pragnę zaznaczyć, że nie jestem żadnym satanistą, ani nikim podobnym. Pomysł z demonami przyszedł do mnie po obejrzeniu anime "Sailor Moon". U mnie każdy kto zna magię potrafi stworzyć własnego demona. Demony są dobrowolnymi niewolnikami i z chęcią słuchają swoich władców. Nie mają one duszy, a do tego podobnie jak w anime "Shaman King" i "Pretty Cure" ich władcy mogą je kontrolować poprzez dostanie się do wnętrza ich ciała. Nazwałem to "Kontrolą Demona".

Wielu magów umie je tworzyć. Tworzą je z lalek, kart, kryształów, energii z Czary Mroku, Glacier Stones i magicznych pieczęci itp.

Czasami próbowałem wymyślić nowe sposoby tworzenia ich.

Dla przykładu zły mag Speenox potrafi tworzyć je za pomocą kul mrocznej energii zwanej Duszami Nocy. Gdy umieści je w swoim ciele potrafi ożywiać demony za pomocą własnej wyobraźni.

Wampiry używają czerwonej mgły zwanej Aurą Krwi, Cyklopi promienia z oka, Zombie rzeźbią je z ziemi i nakładają na nie magiczne maski, natomiast Królowa Śniegu tworzy je ze śniegu.

Jest także człowiek imieniem Blador Jerusalemus który w czasach Apokalipsy zdradził ludzkość by bronić zwierząt. Używa on kryształów z których jeden kawałek rzuca w stronę przedmiotu z którego chce stworzyć demona, a drugi umieszcza w swoim ciele by za pomocą wyobraźni nadać demonowi formę.

Antropomorficzny wilk cyborg Makoto Aino używa magicznego fletu dzięki którego muzyce tworzy demony. Używając różnych piosenek tworzy różne demony. Za pomocą piosenki "Śliczna Ciemność" tworzy Sukkuby. Pomysł przyszedł po obejrzeniu anime "Sailor Moon R" i serialu tokusatsu "Power Rangers Wild Force" ( będącego adaptacją japońskiego serialu "Hyakuuju Sentai GaoRanger" ). Tylko posłuchajcie tej tajemniczej melodii na video zamieszczonym wyżej.

Tajemniczo brzmi, no nie?

Ostatnio powstały dwie nowe metody tworzenia demonów.

Perski kot imieniem Persyvius umie tworzyć demony z koszmarów. Patrzy na kogoś z chłodem, mówi "Pokaż mi swój najgorszy koszmar", a potem z tego co zobaczy tworzy demona.
Pomysł wzięty z "Pretty Cure".

Bray Murdock jako Mister Mask zakłada magiczne maski, każda zmienia jego wygląd, daje magiczne moce, ale gdy je zakłada w pobliżu powstaje demon odpowiedni do założonej maski.

:bulletyellow: O Władcach Ciemności :bulletyellow:

Mam nieco takich postaci, ale opowiem o najfajniejszych.

1 ) Bray Murdock.

Bray Murdock jest tajemniczą postacią. Sam nie wie czym jest, skąd pochodzi i jakie jest jego prawdziwe imię. Używa imienia Bray Murdock ponieważ tylko takie zna. W czasach ludzi żył on na Ziemi, ale z powodu otwarcia tajemniczego portalu został wessany do przestrzeni między czasowej. Podróżując przez nią przez niemalże wieczność widział narodziny Boga, narodziny kolejnych wszechświatów, ale nie znalazł prawdy o sobie. Po eonach dryfowania przez czas został wyrzucony w nowym Wszechświecie, na planecie podobnej do Ziemi znanej jako Guuyax. By osiągnąć swój cel zakłada maski i przewodzi demonami by odkryć prawdę o sobie.

2 ) Czarnoksiężnik Speenox.

W czasach Apokalipsy gdy ludzkość wypowiedziała wojnę zwierzętom co było zgubą dla ludzi żyło dwóch ludzkich braci którzy chcieli zaprzestać tego konfliktu. Jeden z nich chciał użyć przemocy i siły, drugi zaś co był katolickim papieżem chciał podążać śladami papieża Jana Pawła II i używać dialogu. Jednak życie bywa ironiczne i ten z braci który chciał przemocą zaprowadzić porządek zaczął iść drogą dialogu, zaś ten co był papieżem porzucił papiestwo by zakończyć konflikt używając magii i demonów. Ów papież miał na imię Speenox.

3 ) Moonamaru alias MoonBright the Lunar Dark Lord.

Moonamaru jest taki jak my, też doświadcza uczuć, ale ich nie rozumie. By je zrozumieć postanowił zostać księżycowym władcą ciemności imieniem MoonBright bowiem wierzy, że dzięki innym księżycowym władcom ciemności pozna prawdę o uczuciach. By stać się MoonBrightem używa urządzenia zwanego Lunar Drive.

4 ) Shade-Toxx.

Osoby z chorobami psychicznymi nie mają lekko, są często odrzucane przez tych "normalnych". Pewno zwierzę nie miało lekko z powodu choroby. Jednak jego choroba była czymś więcej. W jego duszy zrodził się duch który z czasem zyskał ciało. Shade-Toxx bo o nim mowa uznał owo zwierzę za swojego brata i by go bronić postanowił stworzyć własną armię demonów.

Mam wiele podobnych pomysłów.
 • Mood: Artistic
 • Listening to: WWF Smackdown! OST
 • Reading: I want ne comic and manga boosk
 • Watching: Happiness Charge Pretty Cure
 • Playing: On my bosses' nerves ;P
 • Eating: Toasts
 • Drinking: Milk
English:

Every day of my life is began by one thing. By thinking about that how poor and absurdal country is Poland.
Some time ago here on DA someone asked me "Did You ever though about leaving the Poland?" and I answered "Many times".

Every day I thinking about why Poland is the most poor country in the entire Europe and I have the answer.

:bulletred: education and job :bulletred:

Perhabs not only me heard "school won't give You the bread". So why our children have to go to school every day and waste their entire time be learning since at the end of their childhood they will have to start the adult life by working somewhere where the education isn't required and the salary is ridicilousy low? I think nobody will answer me.

You see! For me education is important because I don't believe that knowing some big fish is enough to get a good job since good job means the job for peoples who will be responce for something. Nobody will allow to drive the worker without driving licence, nobody will allow to run someone without legs and etc.

And because of that how can We to tell that school will give us nothing since every day all of us sees the stores and many other places which need someone to lead it as the director? I asked some peoples since it is truth for them so who is the leader? Maybe it is an alien or the angel since We mere peoples can't to be the leaders since school give us nothing and We won't any knowldge to be the leader. They answered me that knowing a big fish will give us the chance to be leaders without any education. Well, read again the part about legless runner or driver without license above again!

Of course they telling me that I have no idea about life and there is a lot peoples who are the bosses, directors without any education and only thanks to that they knows someone important, but even then it is truth then We knows now why Poland is always ignored by the peoples beyond Poland. Nobody will trust someone without any education.

:bulletyellow: About polish schools :bulletyellow:

A long time ago I heard that some psychologist from USA discovered that a lot of polish students has depression.
We know why. Education in Poland is like a Sysyph's work and it is really hard to get the education here.

1 - Sometimes I hearing about the students who are rejecting from schools because of something not important. Like then when I heard about two guys who been rejected from some university because of their dissability. It was not their fault they had that and they didn't hurted anyone because of it. We can to believe that educated teacher knows well about the nature of dissaibility but as We see inteligence is sometimes more similar to foolishness than wisdom.
I still remember their phrase "our dreams became destroyed". Prestige is something more important that students now.

2 - Teachers are mostly ( not always ) fools. When I hearing they complaining that there is too much aspiring peoples who wants to achieve something and nobody who wants to be a mere zero then I don't understand something since I was thinking the aims of school is helping the students to be someone but zero. I don't buying the "wisdom" that only those best should to study at colleges and universities when the worse ones should to learn about low payed work since all of us has dreams and it is a sin to not let to grant them and as the Albert Einstein's cause shown even the worse ones can be someone great and Einstein was a person like that.

3 - At may 2013 a lot of peoples wanted to fix the problems with education, but after reading some philosophers who said that the problem of polish education is that it is to easy I started thinking that We should to help the poor atletes who can't to win the 300 feet distance without any obstacles by ordering him to pass the obstacle course from the police academies full of high walls to jump on.

:bulletgreen: About a mere job :bulletgreen: 

I told You about guy who cirticises the youths for not respect for mere job. And the only thing what I gonna tell is awaring the respect of aspiring or even educated person that he/she will go to clean a shitty toilets for low salaries is like awaring that the restautrant client will by a mere shit for one 1 000 $ to eat.

I know that all peoples will say that there is a hard times. But it is our fault. There were no any voice from the Heaven which said that now will be hard, it is our fault. I heard about dismissing peoples and other shit. But I believe that if peoples would stand up and try to fix something without any bumbling there the situation would been better. But peoples would want to be realists and stand hard on the ground without dreams, hopes what is totally sick to me what doesn't changes that they can't to shut their mouths while watching News at TV. For me is better to had any purpose and dreams in life that getting what someone gives us.

With this style of living I believe that Poland will be reach but We will owe that to the investors from other countries than our countrymen.

I could also to tell something about current politic's situation but it is annoing even to me so I gonna end by pointa "in Poland a lot of peoples are foolish, there is a lot of absurds, but everything is okay, the only problem is that it is not the right system here". That is all!

PL:

Każdego dnia gdy wstaję myślę sobie, dlaczego ta Polska jest biedna?
Kiedyś zapytano mnie na DA czy myślałem kiedyś o opuszczeniu Polski, ja odpowiedziałem "wielokrotnie".

Dlaczego Polska to taki biedny kraj na mapie Europy? Jest odpowiedź.

:bulletred: Edukacja i praca :bulletred:

Zapewne wielu z Was słyszało wypowiedź "szkoła nie da ci chleba" i chyba nie tylko ja nie rozumiem dlaczego młody człowiek w Polsce musi chodzić do szkoły, uczyć się gdy potem i tak czeka go marna chałtura za marne grosze. Nikt na to nie odpowie.

Jak nie raz mówiłem wykształcenie jest ważne by zdobyć dobrą pracę ponieważ dobra praca to odpowiedzialna praca. Nikt nie da pracy kierowcy komuś bez prawka lub pracy kogoś kto musi biegać na olimpiadach komuś bez nóg.

Zapytałem ludzi skoro szkoła nie da chleba to jak to jest z tymi sklepami i firmami które co dzień mijamy? Kto nimi rządzi? Jakiś kosmita, może anioł skoro nikt nie jest wstanie zdobyć kwalifikacji by być szefem?
Oni odpowiedzieli, że wystarczą znajomości. Cóż, przeczytajcie powyższy fragment o biegaczu bez nóg i kierowcy bez prawka znowu!

Oczywiście oni się upierają przy tym, że można być szychą bez wykształcenia skupiając się jedynie na znajomościach. Jeśli to faktycznie prawda to nie ma co się dziwić, że w Polsce wszystko do kitu działa, a inwestorzy za granicą niechętnie współpracują z Polakami, dla nich to za duże ryzyko.

:bulletyellow: O polskiej budzie :bulletyellow:

Kiedyś jakiś psychiatra z USA odkrył, że polskich uczniów dręczy depresja. Wiemy czemu. Polska edukacja to syzyfowa praca.

1 - Czasami słyszę o ludziach których usuwa się ze szkół z powodu pierdół. Gdy myślę o tych dwóch facetach których wyrzucono z uczelni z powodu ich kalectwa, oraz ich słowach "nasze marzenia zostały zniszczone" nie potrafię wierzyć, żeby polskie belfry potrafiły być mądre. Nie mówię, że każdy polski belfer to idiota, ale tacy tutaj dominują. Wydawać by się mogło, że oczytany człowiek z wykształceniem potrafi zrozumieć rzeczy takie jak niepełnosprawność, że to nie jest niczyj wybór, ani nikogo nie krzywdzi ona poza samym posiadaczem. A jednak po raz kolejny widzę, że inteligencji czasami bliżej do głupoty niż mądrości. Prestiż jest ważniejszy od ucznia w polskiej budzie.

2 - Belfry to głupki, nie wszyscy, ale jednak. Gdy słyszę dzisiaj, że problemem dla belfra jest to ambicja ucznia który chce coś osiągnąć i chcą by uczniowie byli głupi to ja czegoś nie kumam. Po co nam są szkoły skoro takie mamy podejście do uczniów? Myślałem, że szkoły mają pomóc uczniowi stać się kimś, a nie zerem gdy jak widać jest na odwrót.
Dobija mnie gadanie, że tylko najlepsi powinni studiować, a reszta iść do zawodówek skoro każdy uczeń ma swoje marzenia i złem jest mu uniemożliwić ich spełnienia. Nawet Albert Einstein był totalnym matołem, a mimo to pokazał, że nawet matoł może być kimś.

3 - W maju 2013 czytałem wypowiedzi filozofów o tym jak naprawić szkołę. Ich zdaniem w szkołach jest za łatwo ( rotfl ) i nie ukrywam, że po przeczytaniu ich wypocin doszedłem do wniosku, że jak biegacz nie potrafi wygrać biegu na 100 metrów to jedynym sposobem by mu pomóc jest kazać wygrać wyścig przez długi tor trudnych przeszkód.

:bulletgreen: O normalnej pracy :bulletgreen:

Mówiłem już o gościu który krytykuje młodych bo nie szanują roboty. Ale uważam, że oczekiwać od ambitnego lub nawet już wykształconego człowieka, że z chęcią pójdzie do marnie płatnej chałtury to tak jakby oczekiwać od klienta restauracji, że zamówi byle pomyje za grubą sumę.

Wiem, że się mówi, że są trudne czasy, ale żaden głos z Niebios ich nie zapowiedział. To nasza wina. Gdybyśmy zamiast w kółko narzekać się ruszyli i spróbowali coś zmienić to wierzę, że ich by nie było. Cóż, wielu ludzi to realiści co stąpają twardo po ziemi bez ambicji, marzeń, nadziei, a mimo to jakoś nie zamkną mordy gdy krzyczą do telewizora podczas wiadomości. Szkoda, że nie kumają, że zamiast brać co jest można na coś samemu zapracować.

Z takim podejściem wszystko co duże w Polsce będziemy zawdzięczać jedynie inwestorom zza granicy.

Powiedziałbym coś o sytuacji politycznej, ale i mnie to wnerwia, więc zakończę ten wpis pointą " to nic, że w kraju panuje głupota i absurd. Jedynym problemem jest to, że to już nie ten system". To wszystko.
 • Mood: Rant
 • Listening to: WWF Smackdown! OST
 • Reading: I want ne comic and manga boosk
 • Watching: Happiness Charge Pretty Cure
 • Playing: On my bosses' nerves ;P
 • Eating: Toasts
 • Drinking: Milk
Legend of the Star warriorr sages cover. by TheChaosRuler

What do You think about it?
 • Mood: Frustrated
 • Listening to: WWF Smackdown! OST
 • Reading: I want ne comic and manga boosk
 • Watching: Happiness Charge Pretty Cure
 • Playing: On my bosses' nerves ;P
 • Eating: Toasts
 • Drinking: Milk
English:

In last days I met a guy who is pretty old, but his mind is similar to the mind of the rascal from kindergarten.

This man has opinions about a lot of topics, but he has no idea about any of them, he doesn't cares that some peoples dislikes to hear his stupid "wisdoms" over and over... Well, he is really childish. He is a poor kid imprisoned in the body of the pretty old pest who loves to annoy others.

In last time I met that fool he was telling that he is against carring animals and he would to kill the homeless dogs and for him it isn't anything evil. Sometimes I want to shoot his head.

But he also was bumbling about that in his opinion the young peoples are idiots because the doesn't respects the job. And it's what I want to tell You about.

Yeah, We young peoples doesn't respecting the job. Why? Because We know our real vallue and posibilities the current world gives us so not all of us wants to work hard for small salaries. But it doesn't means We have no ambitions. I met a lot of peoples who are young like me or much younger and they has hobbies, dreams, aims in life and ambitions when the peoples like him after the job can only to watch the foolish TV shows with a can of beer in his hand.

You know well that I want to be the game designer and it is the aim I want to fulfill. You know well why I want to be game designer and what video games are to me ( and not only to me ). A lot of young peoples has different dreams than me, but what is common their dreams are same great. I can only to praise the current youths for that some of them wants to change this world and they wants to work hard for it even then that hard work isn't a making their hands dirty of the dirt of the average job with small salaries and frustrating atmosphere. I remember my past friend who wanted to be a guy who can to fix the elctronic machines and there is a lot poeples like him and me.

Peoples like that wiseman who criticices us for that We have the bigger ambitions than swinging the shovel while digging the whole in the ground should to learn from us because he is a total zero since he loves rather the smaller salaries than the bigger ones ( for him bigger ammounts of moneys are dangerous to poeples' minds - then his dad had to be a multi billioner ).

Polski:

W ostatnim czasie spotkałem gościa który jest bardzo stary, a mimo to ma umysł przedszkolaka.

Koleś ma wiele opinii na wiele tematów pomimo braku jakiejkolwiek wiedzy na ich temat i nie dba o to, że ktoś już jest zmęczony jego głupotami... Jest bardzo dziecinny. Jest biednym dzieckiem zamkniętym w ciele starego pryka który lubi innych wnerwiać.

Ostatnio mówił on, że jest przeciwny pomaganiu zwierzętom i że pozabijałby je wszystkie w czym zła nie widzi. Czasami mam ochotę go zastrzelić.

Bredził też, że w jego opinii młodzi ludzie nie szanują roboty. I o tym chcę pogadać.

Tak, my młodzi ludzie nie szanujemy roboty. Dlaczego? Bo znamy swoją wartość i możliwości jakie daje nam współczsny świat więc nie każdy z nas chce tyrać za małe pieniądze. Ale nie znaczy to, że nie mamy ambicji. Znam wielu młodych którzy mają jakąś pasję, marzenia, cele w życiu i ambicje gdy ludzie tacy jak ten krytyk po robocie potrafią tylko siedzieć i oglądać marne telewizyjne audycje z puszką piwa w ręce.

Każdy z Was wie, że chcę być game designerem i że jest to cel który chcę osiągnąć. Wiecie też, że dla mnie praca game designera i same gry są czymś więcej niż tylko zabawą ( i nie tylko dla mnie ). Wielu młodych ma odmienne cele niż ja, ale są one równie wielkie i ambitne. Mogę tylko chwalić młodych za to, że chcą zmienić ten świat i ciężko pracować nawet jeśli ta praca to nie brudzenie sobie rąk jakimś brudem w przeciętnej pracy za marne grosze i z frustrującą atmosferą. Pamiętam mojego dawnego kumpla który chciał naprawiać elektronikę i jest wielu ludzi takich jak on i ja.

Ludzie jak ten pomyleniec którzy krytykują młodych za większe ambicje niż tylko machanie łopatą podczas kopania dziury w ziemi powinni się od nas uczyć ponieważ są tylko totalnym zerem skoro jak on wolą pracować za małe ilości kasy ( on uważa, że od zbyt dużej ilości szmalu przewraca się w głowie - jego ojciec musiał być chyba multimiliarderem ).
 • Mood: Frustrated
 • Listening to: WWF Smackdown! OST
 • Reading: I want ne comic and manga boosk
 • Watching: Happiness Charge Pretty Cure
 • Playing: On my bosses' nerves ;P
 • Eating: Toasts
 • Drinking: Milk
Passed on from :iconlouieyellowfox:.

:iconbastienlink: is hating himself because he no longer has a mate.
He had thoughts of suicide in the past, and he could do it again!
Please spread this journal if you have to, and show your care for him.
 • Mood: Seasonal
 • Listening to: WWF Smackdown! OST
 • Reading: I want ne comic and manga boosk
 • Watching: Happiness Charge Pretty Cure
 • Playing: On my bosses' nerves ;P
 • Eating: Toasts
 • Drinking: Milk
English:

An over three years ago I was telling about demons' and dark lords' themes in my arts.
Tonight I decided to write about it once again.

So lets start from demons!

:bulletred: Demons :bulletred:

I know that a lot of peoples are scared about hearing about demons, but I swear. I'm not any satanic guy or something. The theme of demons I got from the famous anime "Sailor Moon".

Similar to SM in my story a lot charas who can to use the magic has the ability to create demons by themselves.

Demons are the loyal slaves who loves their creators and are ready to serve them until their death. They has no souls, they are only the creation of magic. Siimilar to animes like "Shaman King" and "Pretty Cure" the creators of demons can to control them by getting inside their bodies, it is called "the Demon Control".

A lot of magical charas were creating them, how? Some of them were creating them of dolls, cards, little crystals, the dark energy from the Goblet of Darkness, glacier stones, magical seals and etc.

Sometimes I been crazy about the new ways to create them.

For example the evil sorcerer named Speenox can to create his demons by using the dark energy orbs called "the Souls of the Night". He insterts it inside his body, thanks to it he can to create the demon by his own imaginary.

Vampires uses the red myst named "the Aura of Blood", Cyclopses uses a laserlike beam from their eyes, Zombies sculptes them from the land and puts the magical masks as the face of demon, the Ice Queen uses the snow.

There is also mad man named the Blador Jerusalemus, a human who betrayed the mankind to protect the animals while the Appocalypse times. He uses the magical crystal to throw one shard at the object he wants to create a demon of and inserts the second one in the chest to create a demon by using his own imaginary.

The anthro wolf cyborg Makoto Aino uses his magical flute to manipulate a magic by the flute's music. Various songs allows him to create various types of demons. For example the Succubus are creating by him by using a song named "the Lovely Darkness". The idea came to me after watching anime "Sailor Moon R" and tokusatsu show "Power Rangers Wild Force" ( adaptation to japanese "Hyakuuju Sentai GaoRanger" ). Just listen a song of flute on this YouTube clip 

Mysterious, isn't it?

In last time I invented two new interesting ways to create the demons.

A persian cat named Persyvius can to create his demons by looking at the worst nightmares of others. The idea came to me after watching "Pretty Cure". He looks at someone with a cold eyes, says "Show me your worst nightmare" and when he sees it he uses that vision to create a demon.

The last one is Bray Murdock, he uses the magical masks to wear at his face. Various masks gives him various costumes and powers, but when he wears the mask in the same moment is creating a demon devoted to the chosen mask.

:bulletyellow: About the Dark Lords :bulletyellow:

I have a lot various characters who can to create the demons. I'll tell about the some most fun.

1 ) Bray Murdock.

Bray is a mysterious creature who don't know what is him, from where he came from, what is his real name. He uses the name Bray Murdock because it is the only name he knows. In humen's time he was living on Earth, but he might be from other planet or even dimmension, it is a big mystery. Because of the humen's actions a mystery time portal sucked him in. He spend there the entire everness. He saw the birth of God, the birth of various Universes and the future. But he never discovered his roots. By spending an eons inside the inter time space he learned about magic and decided to find a truth about himself. When his journey through the time ended he found himself in a new Universe, at mysterious planet similar to Earth named Guuyax. To achieve his purpose he decided to use the magical masks as the Mister Mask and he was leading a demons created every time when he wore the masks.

2 ) Speenox the Sorcerer.

The Appocalypse's times was a time of great war between humen and animals. Humen's greed forced them to destroy all animals, but the end of mankind been poor. Before the doom of mankind two brothers ( humen ) wanted to stop it. One of them wanted to achieve that by pure force and violence, but his borther who was been a Catholic's pope wanted to follow the foot steps of pope John Paul II and stop this conflict by dialogue, words, speech.

The life is full of pure irony, the brother wanted to stop it by force decided to use a dialogue and speech, but the second brother who wanted to use a dialogue swore off his pope's life and decided to learn the magic and creating the demons to use a force against mankind. The name of that pope was the Speenox.

3 ) Moonamaru aka MoonBright the Lunar Dark Lord.

Moonamaru is the Lunar Dark Lord. Thanks to his magical machine called the Lunar Drive he can to turn himself into the MoonBright.

Moonamaru is like us, he can to experience the same feelings but he doesn't understands them. He decided to join the Lunar Dark Lords because he believe that they will let him to learn more about feelings and emotions.

4 ) Shade-Toxx

Around us are a lot of mentall disabled peoples, they doesn't has a peacefull life, they are rejecting by others who calls themselves "those normals". One animal was suffering because of his mentall illness. But he didn't knew his illness is something more. A mysterious spirit born inside his soul and later gain his own body. Shade-Toxx decided to protect that animal and called him his brother. By using the demons he wants to avenge his borther's pains.

I have a lot of other ideas.

PL:

Trzy lata temu napisałem żurka o demonach i władcach ciemności.
Dzisiaj to powtórzę.

Zacznijmy od demonów.

:bulletred: Demony :bulletred:

Na wstępie pragnę zaznaczyć, że nie jestem żadnym satanistą, ani nikim podobnym. Pomysł z demonami przyszedł do mnie po obejrzeniu anime "Sailor Moon". U mnie każdy kto zna magię potrafi stworzyć własnego demona. Demony są dobrowolnymi niewolnikami i z chęcią słuchają swoich władców. Nie mają one duszy, a do tego podobnie jak w anime "Shaman King" i "Pretty Cure" ich władcy mogą je kontrolować poprzez dostanie się do wnętrza ich ciała. Nazwałem to "Kontrolą Demona".

Wielu magów umie je tworzyć. Tworzą je z lalek, kart, kryształów, energii z Czary Mroku, Glacier Stones i magicznych pieczęci itp.

Czasami próbowałem wymyślić nowe sposoby tworzenia ich.

Dla przykładu zły mag Speenox potrafi tworzyć je za pomocą kul mrocznej energii zwanej Duszami Nocy. Gdy umieści je w swoim ciele potrafi ożywiać demony za pomocą własnej wyobraźni.

Wampiry używają czerwonej mgły zwanej Aurą Krwi, Cyklopi promienia z oka, Zombie rzeźbią je z ziemi i nakładają na nie magiczne maski, natomiast Królowa Śniegu tworzy je ze śniegu.

Jest także człowiek imieniem Blador Jerusalemus który w czasach Apokalipsy zdradził ludzkość by bronić zwierząt. Używa on kryształów z których jeden kawałek rzuca w stronę przedmiotu z którego chce stworzyć demona, a drugi umieszcza w swoim ciele by za pomocą wyobraźni nadać demonowi formę.

Antropomorficzny wilk cyborg Makoto Aino używa magicznego fletu dzięki którego muzyce tworzy demony. Używając różnych piosenek tworzy różne demony. Za pomocą piosenki "Śliczna Ciemność" tworzy Sukkuby. Pomysł przyszedł po obejrzeniu anime "Sailor Moon R" i serialu tokusatsu "Power Rangers Wild Force" ( będącego adaptacją japońskiego serialu "Hyakuuju Sentai GaoRanger" ). Tylko posłuchajcie tej tajemniczej melodii na video zamieszczonym wyżej.

Tajemniczo brzmi, no nie?

Ostatnio powstały dwie nowe metody tworzenia demonów.

Perski kot imieniem Persyvius umie tworzyć demony z koszmarów. Patrzy na kogoś z chłodem, mówi "Pokaż mi swój najgorszy koszmar", a potem z tego co zobaczy tworzy demona.
Pomysł wzięty z "Pretty Cure".

Bray Murdock jako Mister Mask zakłada magiczne maski, każda zmienia jego wygląd, daje magiczne moce, ale gdy je zakłada w pobliżu powstaje demon odpowiedni do założonej maski.

:bulletyellow: O Władcach Ciemności :bulletyellow:

Mam nieco takich postaci, ale opowiem o najfajniejszych.

1 ) Bray Murdock.

Bray Murdock jest tajemniczą postacią. Sam nie wie czym jest, skąd pochodzi i jakie jest jego prawdziwe imię. Używa imienia Bray Murdock ponieważ tylko takie zna. W czasach ludzi żył on na Ziemi, ale z powodu otwarcia tajemniczego portalu został wessany do przestrzeni między czasowej. Podróżując przez nią przez niemalże wieczność widział narodziny Boga, narodziny kolejnych wszechświatów, ale nie znalazł prawdy o sobie. Po eonach dryfowania przez czas został wyrzucony w nowym Wszechświecie, na planecie podobnej do Ziemi znanej jako Guuyax. By osiągnąć swój cel zakłada maski i przewodzi demonami by odkryć prawdę o sobie.

2 ) Czarnoksiężnik Speenox.

W czasach Apokalipsy gdy ludzkość wypowiedziała wojnę zwierzętom co było zgubą dla ludzi żyło dwóch ludzkich braci którzy chcieli zaprzestać tego konfliktu. Jeden z nich chciał użyć przemocy i siły, drugi zaś co był katolickim papieżem chciał podążać śladami papieża Jana Pawła II i używać dialogu. Jednak życie bywa ironiczne i ten z braci który chciał przemocą zaprowadzić porządek zaczął iść drogą dialogu, zaś ten co był papieżem porzucił papiestwo by zakończyć konflikt używając magii i demonów. Ów papież miał na imię Speenox.

3 ) Moonamaru alias MoonBright the Lunar Dark Lord.

Moonamaru jest taki jak my, też doświadcza uczuć, ale ich nie rozumie. By je zrozumieć postanowił zostać księżycowym władcą ciemności imieniem MoonBright bowiem wierzy, że dzięki innym księżycowym władcom ciemności pozna prawdę o uczuciach. By stać się MoonBrightem używa urządzenia zwanego Lunar Drive.

4 ) Shade-Toxx.

Osoby z chorobami psychicznymi nie mają lekko, są często odrzucane przez tych "normalnych". Pewno zwierzę nie miało lekko z powodu choroby. Jednak jego choroba była czymś więcej. W jego duszy zrodził się duch który z czasem zyskał ciało. Shade-Toxx bo o nim mowa uznał owo zwierzę za swojego brata i by go bronić postanowił stworzyć własną armię demonów.

Mam wiele podobnych pomysłów.
 • Mood: Artistic
 • Listening to: WWF Smackdown! OST
 • Reading: I want ne comic and manga boosk
 • Watching: Happiness Charge Pretty Cure
 • Playing: On my bosses' nerves ;P
 • Eating: Toasts
 • Drinking: Milk

deviantID

BlackFoxAsakura's Profile Picture
BlackFoxAsakura
Grzechu
Artist
Poland
Current Residence: A little Polish Country
Favourite genre of music: soft rock genres, disco, blues, jazz, techno, rave, pop, jungle, game's, cartoon's, movie&
Favourite style of art: Chimera
Operating System: Shhhhh.... it's a secret
Favourite cartoon character: Transformers, Digimons and much more!!!
Personal Quote: Hard ways leads to the great purposes
Interests

AdCast - Ads from the Community

Friends

Comments


Add a Comment:
 
:iconnikkimagicwolf:
NikkiMagicWolf Featured By Owner Feb 23, 2015  Hobbyist Digital Artist
Dzięki za watch! C:
Reply
:iconblackfoxasakura:
BlackFoxAsakura Featured By Owner Feb 23, 2015
Proszę^^
Reply
:iconlecartwheelzofrage:
LeCartWheelzOfRage Featured By Owner Feb 22, 2015  Hobbyist General Artist
Much appreciate the fav ♥♥ ^-^
Reply
:iconblackfoxasakura:
BlackFoxAsakura Featured By Owner Feb 23, 2015
Welcomes!
Reply
:iconlunaflyaway:
lunaflyaway Featured By Owner Feb 10, 2015
Thanks for the favorite!
Reply
:iconblackfoxasakura:
BlackFoxAsakura Featured By Owner Feb 10, 2015
You're very welcome!
Reply
:iconrippypaws:
Rippypaws Featured By Owner Feb 5, 2015  Hobbyist Artist
Thanks for fave !!MEMEME Derpy derp Mangle lick icon! Mangle icon f2u 
Reply
:iconblackfoxasakura:
BlackFoxAsakura Featured By Owner Feb 5, 2015
Welcomes!
Reply
:iconrippypaws:
Rippypaws Featured By Owner Feb 5, 2015  Hobbyist Artist
^^
Reply
:icongrimmisjohnson81:
GrimmisJohnson81 Featured By Owner Feb 3, 2015  Hobbyist Traditional Artist
Hey! How's it going? XD

Haven't see you in a while!
Reply
Add a Comment: