Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Artist Member Grzechu28/Male/Poland Group :iconequalitoon: EQUALITOON
 
Recent Activity
Deviant for 8 Years
Needs Premium Membership
Statistics 479 Deviations 76,392 Comments 39,375 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

Groups

Activity


English:

In last days I met a guy who is pretty old, but his mind is similar to the mind of the rascal from kindergarten.

This man has opinions about a lot of topics, but he has no idea about any of them, he doesn't cares that some peoples dislikes to hear his stupid "wisdoms" over and over... Well, he is really childish. He is a poor kid imprisoned in the body of the pretty old pest who loves to annoy others.

In last time I met that fool he was telling that he is against carring animals and he would to kill the homeless dogs and for him it isn't anything evil. Sometimes I want to shoot his head.

But he also was bumbling about that in his opinion the young peoples are idiots because the doesn't respects the job. And it's what I want to tell You about.

Yeah, We young peoples doesn't respecting the job. Why? Because We know our real vallue and posibilities the current world gives us so not all of us wants to work hard for small salaries. But it doesn't means We have no ambitions. I met a lot of peoples who are young like me or much younger and they has hobbies, dreams, aims in life and ambitions when the peoples like him after the job can only to watch the foolish TV shows with a can of beer in his hand.

You know well that I want to be the game designer and it is the aim I want to fulfill. You know well why I want to be game designer and what video games are to me ( and not only to me ). A lot of young peoples has different dreams than me, but what is common their dreams are same great. I can only to praise the current youths for that some of them wants to change this world and they wants to work hard for it even then that hard work isn't a making their hands dirty of the dirt of the average job with small salaries and frustrating atmosphere. I remember my past friend who wanted to be a guy who can to fix the elctronic machines and there is a lot poeples like him and me.

Peoples like that wiseman who criticices us for that We have the bigger ambitions than swinging the shovel while digging the whole in the ground should to learn from us because he is a total zero since he loves rather the smaller salaries than the bigger ones ( for him bigger ammounts of moneys are dangerous to poeples' minds - then his dad had to be a multi billioner ).

Polski:

W ostatnim czasie spotkałem gościa który jest bardzo stary, a mimo to ma umysł przedszkolaka.

Koleś ma wiele opinii na wiele tematów pomimo braku jakiejkolwiek wiedzy na ich temat i nie dba o to, że ktoś już jest zmęczony jego głupotami... Jest bardzo dziecinny. Jest biednym dzieckiem zamkniętym w ciele starego pryka który lubi innych wnerwiać.

Ostatnio mówił on, że jest przeciwny pomaganiu zwierzętom i że pozabijałby je wszystkie w czym zła nie widzi. Czasami mam ochotę go zastrzelić.

Bredził też, że w jego opinii młodzi ludzie nie szanują roboty. I o tym chcę pogadać.

Tak, my młodzi ludzie nie szanujemy roboty. Dlaczego? Bo znamy swoją wartość i możliwości jakie daje nam współczsny świat więc nie każdy z nas chce tyrać za małe pieniądze. Ale nie znaczy to, że nie mamy ambicji. Znam wielu młodych którzy mają jakąś pasję, marzenia, cele w życiu i ambicje gdy ludzie tacy jak ten krytyk po robocie potrafią tylko siedzieć i oglądać marne telewizyjne audycje z puszką piwa w ręce.

Każdy z Was wie, że chcę być game designerem i że jest to cel który chcę osiągnąć. Wiecie też, że dla mnie praca game designera i same gry są czymś więcej niż tylko zabawą ( i nie tylko dla mnie ). Wielu młodych ma odmienne cele niż ja, ale są one równie wielkie i ambitne. Mogę tylko chwalić młodych za to, że chcą zmienić ten świat i ciężko pracować nawet jeśli ta praca to nie brudzenie sobie rąk jakimś brudem w przeciętnej pracy za marne grosze i z frustrującą atmosferą. Pamiętam mojego dawnego kumpla który chciał naprawiać elektronikę i jest wielu ludzi takich jak on i ja.

Ludzie jak ten pomyleniec którzy krytykują młodych za większe ambicje niż tylko machanie łopatą podczas kopania dziury w ziemi powinni się od nas uczyć ponieważ są tylko totalnym zerem skoro jak on wolą pracować za małe ilości kasy ( on uważa, że od zbyt dużej ilości szmalu przewraca się w głowie - jego ojciec musiał być chyba multimiliarderem ).
 • Mood: Frustrated
 • Listening to: WWF Smackdown! OST
 • Reading: I want ne comic and manga boosk
 • Watching: Happiness Charge Pretty Cure
 • Playing: On my bosses' nerves ;P
 • Eating: Toasts
 • Drinking: Milk
Passed on from :iconlouieyellowfox:.

:iconbastienlink: is hating himself because he no longer has a mate.
He had thoughts of suicide in the past, and he could do it again!
Please spread this journal if you have to, and show your care for him.
 • Mood: Seasonal
 • Listening to: WWF Smackdown! OST
 • Reading: I want ne comic and manga boosk
 • Watching: Happiness Charge Pretty Cure
 • Playing: On my bosses' nerves ;P
 • Eating: Toasts
 • Drinking: Milk
English:

From few days I spending evenings by watching a really awesome mahou shoujo ( eng. magical girl ) anime "Happiness Charge Pretty Cure".

One of protagonists is girl named Hime also knew by her peudonym "Cure Princess" ( yeah, "hime" in japanese means "princess" ).

Hime is a girl who wants to befriend all of the peoples, but she afraids them. For her is really hard to befriend new peoples because of shyness and fear to others what blocks her actions. Hime also has problems in selfconfidence. She grows, but really slowly...

Now I feeling like her. I afraid others what brings me a problems with befriending new peoples and sometimes I afraid that achieving some aims will be hard to me. Of course I strongly believe that I'll become the game designer. But I still drowing in fear....

Polski:

Od kilku dni oglądam wspaniałe anime z gatunku mahou shoujo ( pol. magiczna dziewczyna ) "Happiness Charge Pretty Cure".

Jedną z bohaterek jest dziewczyna imieniem Hime znana także pod pseudonimem "Cure Princess" ( tak, Hime i Princess znaczy "księżniczka" ).

Hime to dziewczyna która chce mieć wielu kumpli, ale boi się innych. Dla niej ciężką sztuką jest zaprzyjaźnienie się z ludźmi ponieważ jest nieśmiała i bardzo się ich boi co ją blokuje. Ma też problemy z wiarą w siebie. Ona rośnie w siłę, ale bardzo powoli....

Teraz się czuję tak samo jak ona. Obawiam się innych ludzi co tylko stwarza problemy w poszerzaniu kręgów kumpli i znajomych, czasami też boję się, że zrealizowanie swoich celów będzie dla mnie trudne. Oczywiście wierzę, że zostanę game designerem. Ale wciąż tonę w strachu...
 • Mood: Tired
 • Listening to: WWF Smackdown! OST
 • Reading: I want ne comic and manga boosk
 • Watching: Happiness Charge Pretty Cure
 • Playing: On my bosses' nerves ;P
 • Eating: Toasts
 • Drinking: Milk
Eng:

All of us had to read a school lectures in our childhood. Poeples believes that the classic literature will teach the young peoples the right values.... WRONG!!!

In last years We listening the bumbling about the evil in video games, animated movies, comic books, normal movies and etc. But I can swear, the classic culture is more rotten than the current one. Why?

:bulletred: terroristlike and kamikazelike heroes :bulletred:

In books like "Trylogia" ( The Trylogy ) and "Krzyżacy" ( The Knights of Cross ) by Henryk Sienkiewicz We can to see the real bad protagonists. Zbyszko from Krzyżacy is the polish knight who hates the knights of the cross. But where is difference between him and them like Rotgier ( his duel rival ). Yeah, Zbyszko is hero and Rotgier is the vilain. But both of them are same hearted and minded charas. They wanted to kill each other in cold blood and they wouldn't to spare their steal to drow in the blood of those who were been a mere litter to them. Zbyszko even swear his beloved woman that he will kill the knight of the cross to prove his love to her. Is the good man proves something by killing anyone? No!

In Trylogia We sees two warriors, Podbipięta and mr. Wołodyjowsky. Podbipięta swears his love that he will kill someone too to prove his love to her too and Wołodyjowsky suicides himself when the king of Polands decided to live in peace with the invaders from the East. Mr. W. couldn't to live in the world where he can't to kill his foes who been a litter to him so he suicides himself because he as the "hero" was nothing more than a living weapon of war and his death is like the death of kamikaze or terrorist from current times. The heroes from current culture are more different than the vilains they fights when the classic ones had no difference to each other in my opinion.

:bulletyellow: The sick, romantic love :bulletyellow:

The romantism age been devoted to worship the love... sick love. For me love is the feeling which orders to care and protect those whoom We loves and without the life love is worthless. In the times of writters like Adam Mickiewicz or Johan Wolfgang Goette peoples loved the stories about the love which ends by the death of one, or sometimes two of the lovers from the story... I heard that some peoples believes that manga teaches the suiciding what is totally lie when the classic romantism has only message "if you love someone, then kill yourself"... Yeah, pretty sick, oldschool fairy tales from the old, borring times. The stories about love are beautiful, but only then when they has the happy end, not the sick bad end with the extreme finishing of sick love.

:bulletgreen: Xenofobic writters and their fairy tales :bulletgreen:

The polish romantic writters been a lovers of real culture of war. If You think that the shooting video games teaches the love to shoot someone head then You have to know that the stories of the writters like Adam Mickiewicz were been worse even without headshots. Mickiewicz was teaching the hate to Russian peoples and this hatren is still in my country... even then in Russia lives a new generations of peoples who I bet doesn't dreaming to take over the Polands once more. In the times of the wars peoples were making a heroes from the partisants who been a mere bandits and killers even to me since their only way to fight been the arranging the capital punishment on the streats without giving even the chance to escape to the vhelpless victim. Even today those peoples has no breaks to not praise themselves by telling "you know? When I was in your age I was arranging the executions to the helpless peoples".... sorry peoples, but they aren't like the Captain America to me, they are rather more like the Hydra's soldiers because only the vilain can to kill the helpless people who doesn't want to fight and even kill anyone, especialy his executor.

When I hearing that the american popculture is "the shit from the west" and anime movies are "the porn fairy tales" then I can to tell Ya that in the times without TV, games and etc. peoples who were reading the classic literature had their own shit and porn fairy tales - the classic literature.

Polski:

Ostatnio sporo ludzi mówi, że współczesna kultura, czyli filmy, animacji, komiksy i gry video są złe. Wielu ludzi widzi zalety w czytaniu klasyki literatury, ale to jest zła postawa.

:bulletred: kamikaze i terroryści :bulletred:

W książkach takich jak Trylogia czy Krzyżacy autorstwa Henryka Sienkiewicza mamy bohaterów takich jak Zbyszko który wlaczył z Krzyżakami. Ale na czym polega różnica między nim, a Rotgierem którego zabił w pojedynku? Żadna. Chciałbym przypomnieć, że obydwaj rycerze byli gotowi wyciąć w pień swoich wrogów. Wypada dodać, że Zbyszko ślubuje swojej wybrance to, że kogoś zabije. Tak samo jak Podbipięta z Trylogii. Co się tyczy zaś postaci takich jak Wołodyjowski ten człowiek to dla mnie prawdziwa machina wojny. Człowiek taki jak terroryści i kamikaze. Gdy król Polski podpisał rozejm z wrogiem nasz bohater zabija się bowiem nie widział sensu w życiu w pokoju z kimś kogo chciał zabijać.

Współcześni herosi bardziej różnią się od złoczyńców gdy klasyczni nie różnili się niczym od siebie.

:bulletyellow: Chora, romantyczna miłość :bulletyellow:

W czasach epoki romatycznej pisarze tacy jak Johan Wolfgang Goette i Adam Mickiewicz pisali książki o miłości kończącej się śmiercią. Dla mnie miłość to uczucie którego celem jest ochrona i opieka nad tymi których kochamy. Jako uczucie ma za zadanie chronić życie bez którego jest bezwartościowa. Dlatego uważam, że miłość romantyczna to patologia. Te książki wręcz mówią "kochasz kogoś? Zabij się dla niego/niej".

W sumie nie wiem czemu ma to służyć. Podobno manga nawołuje do samobójstw co jest kłamstwem, ale dlaczego nikt nie widzi tego problemu w bajkach Mickiewicza i spółki?

:bulletgreen: Ksenofoby i ich bajeczki :bulletgreen:

Nie ma co kryć, że ludzie tacy jak Mickiewicz krzewili nienawiść do Rosjan która towarzyszy Polakom po dziś dzień mimo iż czasy się zmieniły, a obecne pokolenie Rosjan nie marzy o zniszczeniu Polski. To jest jak dla mnie kultura wojny. Dobija mnie to, że dzisiaj robi się z powstańców i partyzantów herosów na miarę Kapitana Ameryki mimo iż ci ludzie byli tylko bandytami i mordercami którzy potrafili zabijać bezbronnych ludzi nie mających ochoty walczyć czym się chwalą po dziś dzień. To chore ludzie!

Ludzie nazywają kulturę Ameryki "Szajzem z zachodu", a anime "pornobajkami", ale jak widać w czasach bez TV i gier video ludzie mieli swój własny szajz i pornobajki którym była klasyczna literatura.
 • Mood: Daily Needs
 • Listening to: Jun Senoue - Windy Hill
 • Reading: I want ne comic and manga boosk
 • Watching: Kamikaze Kaitou Jeanne
 • Playing: On my bosses' nerves ;P
 • Eating: Toasts
 • Drinking: Mineral water
English:

At the origin of my entry I want to tell You all that I'm scared about that what were happen in that place and about that the peoples like me were been killed.

But I'm sick of one thing! Poeples yell about the crime against the freedom of speech more that about the peoples like me, You and any others been murdered!

For me all crimes against life, no matter it is the life of human, animal or anything else should be punished! But because the media made balls of the burrial I want to tell that the satirics from the Charlie Hebdo weren't been killed only by the gun, but also because of the words of the terrorist commander who ordered his henchmen to kill them and that was been the speech too.

From a long time I trying to tell that the speech are the worse weapon than any sword, gun, atomic bomb or nuclear warhead. Speech is the foundation of all conflicts, wars, crimes and even the terrorism on this world... We still has the problems with some ideologies which should to dissapeare or what would been better they should never been invented by anyone.

I understand that those peoples been against the religion which orders to kill anyone uncorrect to it and which orders to sacrifice the poor, still wanting to live animals ( and that is why I'm against the Islam and Judaism ). But peoples should to fight in different way. For me We should to start teaching the peoples about the value of life of any kind of it. If We will still be doing it in wrong way then We will never heal this world where the biggest parasite is human...

I think that the terrorist commander who stands after this crime agaist life wouldn't order to kill those jokers unless they wouldn't to insult their authority. Those peoples were also insulting the authorities of Christianity and when they were flexed their club too much then as We Polishmen says the scythe met the stone.

I'm NOT Charlie Hebdo because the problem isn't the freedom of speech, the problem is the lack of respect to others' life.

Polski:

Na początku chciałbym powiedzieć, że jestem przerażony z powodu śmierci ludzi z tej redakcji.

Ale dobija mnie to, że ludzie mówią o zbrodni przeciw wolności słowa, a nie o zbrodni przeciw życiu ludzi takich jak ja, Wy, czy ktokolwiek inny!

Dla mnie wszystkie zbrodnie przeciwko życiu, nie ważne czy mówimy o życiu człowieka, zwierzęcia czy czegokolwiek innego powinny być ukarane!
Ale media po raz kolejny zrobiły jaja z pogrzebu! I powiem Wam, że ci satyrycy nie byli zabici tylko przez broń, ale też przez słowo dowódcy owych terrorystów który kazał swoim podwładnym zabić ich i to też było słowo.

Od dłuższego czasu próbuję Wam wszystkim wytłumaczyć, że słowo jest gorszą bronią niż miecze, spluwy, bomby atomowe i głowice nuklearne. Nie ma konfliktu, wojny, zbrodni czy aktu terroru którego fundamentem nie byłoby słowo...
Wciąż borykamy się z problemem pewnych ideologii promujących zło.

Doskonale zdaję sobie sprawę, że ci ludzie byli przeciwko religii która nakazuje zabić każdego kto nie jest dobrym przykładem dla muzułmanów i która nakazuje składać ofiary z biednych zwierząt, które też chcą żyć ( i właśnie dlatego mówię "NIE" takim religiom jak Islam czy Judaizm ). Ale ludzie powinni walczyć z tym w inny sposób.
Robimy to źle i dlatego jesteśmy największym problemem dla tego świata.

Wierzę, że ów dowódca terrorystów który kazał ich zabić nie zrobiłby tego gdyby ci żartownisie nie znieważyli ich autorytetów. Ci sami ludzie przecież robili to samo z Chrześcijaństwem i przeginali tutaj pałę, więc jak widać kosa w końcu trafiła na kamień/

I'm NOT Charlie Hebdo i problemem nie jest wolność słowa, ale brak szacunku do życia innych.
 • Mood: Irritated
 • Listening to: Jun Senoue - Windy Hill
 • Reading: I want ne comic and manga boosk
 • Watching: Kamikaze Kaitou Jeanne
 • Playing: On my bosses' nerves ;P
 • Eating: Toasts
 • Drinking: Mineral water
English:

In last days I met a guy who is pretty old, but his mind is similar to the mind of the rascal from kindergarten.

This man has opinions about a lot of topics, but he has no idea about any of them, he doesn't cares that some peoples dislikes to hear his stupid "wisdoms" over and over... Well, he is really childish. He is a poor kid imprisoned in the body of the pretty old pest who loves to annoy others.

In last time I met that fool he was telling that he is against carring animals and he would to kill the homeless dogs and for him it isn't anything evil. Sometimes I want to shoot his head.

But he also was bumbling about that in his opinion the young peoples are idiots because the doesn't respects the job. And it's what I want to tell You about.

Yeah, We young peoples doesn't respecting the job. Why? Because We know our real vallue and posibilities the current world gives us so not all of us wants to work hard for small salaries. But it doesn't means We have no ambitions. I met a lot of peoples who are young like me or much younger and they has hobbies, dreams, aims in life and ambitions when the peoples like him after the job can only to watch the foolish TV shows with a can of beer in his hand.

You know well that I want to be the game designer and it is the aim I want to fulfill. You know well why I want to be game designer and what video games are to me ( and not only to me ). A lot of young peoples has different dreams than me, but what is common their dreams are same great. I can only to praise the current youths for that some of them wants to change this world and they wants to work hard for it even then that hard work isn't a making their hands dirty of the dirt of the average job with small salaries and frustrating atmosphere. I remember my past friend who wanted to be a guy who can to fix the elctronic machines and there is a lot poeples like him and me.

Peoples like that wiseman who criticices us for that We have the bigger ambitions than swinging the shovel while digging the whole in the ground should to learn from us because he is a total zero since he loves rather the smaller salaries than the bigger ones ( for him bigger ammounts of moneys are dangerous to poeples' minds - then his dad had to be a multi billioner ).

Polski:

W ostatnim czasie spotkałem gościa który jest bardzo stary, a mimo to ma umysł przedszkolaka.

Koleś ma wiele opinii na wiele tematów pomimo braku jakiejkolwiek wiedzy na ich temat i nie dba o to, że ktoś już jest zmęczony jego głupotami... Jest bardzo dziecinny. Jest biednym dzieckiem zamkniętym w ciele starego pryka który lubi innych wnerwiać.

Ostatnio mówił on, że jest przeciwny pomaganiu zwierzętom i że pozabijałby je wszystkie w czym zła nie widzi. Czasami mam ochotę go zastrzelić.

Bredził też, że w jego opinii młodzi ludzie nie szanują roboty. I o tym chcę pogadać.

Tak, my młodzi ludzie nie szanujemy roboty. Dlaczego? Bo znamy swoją wartość i możliwości jakie daje nam współczsny świat więc nie każdy z nas chce tyrać za małe pieniądze. Ale nie znaczy to, że nie mamy ambicji. Znam wielu młodych którzy mają jakąś pasję, marzenia, cele w życiu i ambicje gdy ludzie tacy jak ten krytyk po robocie potrafią tylko siedzieć i oglądać marne telewizyjne audycje z puszką piwa w ręce.

Każdy z Was wie, że chcę być game designerem i że jest to cel który chcę osiągnąć. Wiecie też, że dla mnie praca game designera i same gry są czymś więcej niż tylko zabawą ( i nie tylko dla mnie ). Wielu młodych ma odmienne cele niż ja, ale są one równie wielkie i ambitne. Mogę tylko chwalić młodych za to, że chcą zmienić ten świat i ciężko pracować nawet jeśli ta praca to nie brudzenie sobie rąk jakimś brudem w przeciętnej pracy za marne grosze i z frustrującą atmosferą. Pamiętam mojego dawnego kumpla który chciał naprawiać elektronikę i jest wielu ludzi takich jak on i ja.

Ludzie jak ten pomyleniec którzy krytykują młodych za większe ambicje niż tylko machanie łopatą podczas kopania dziury w ziemi powinni się od nas uczyć ponieważ są tylko totalnym zerem skoro jak on wolą pracować za małe ilości kasy ( on uważa, że od zbyt dużej ilości szmalu przewraca się w głowie - jego ojciec musiał być chyba multimiliarderem ).
 • Mood: Frustrated
 • Listening to: WWF Smackdown! OST
 • Reading: I want ne comic and manga boosk
 • Watching: Happiness Charge Pretty Cure
 • Playing: On my bosses' nerves ;P
 • Eating: Toasts
 • Drinking: Milk

deviantID

BlackFoxAsakura
Grzechu
Artist
Poland
Current Residence: A little Polish Country
Favourite genre of music: soft rock genres, disco, blues, jazz, techno, rave, pop, jungle, game's, cartoon's, movie&
Favourite style of art: Chimera
Operating System: Shhhhh.... it's a secret
Favourite cartoon character: Transformers, Digimons and much more!!!
Personal Quote: Hard ways leads to the great purposes
Interests

AdCast - Ads from the Community

Friends

Comments


Add a Comment:
 
:iconthenightstarlight:
TheNightStarLight Featured By Owner 1 day ago   Photographer
thank you for the fave :3
Reply
:iconblackfoxasakura:
BlackFoxAsakura Featured By Owner 1 day ago
Welcomes!
Reply
:iconsilvereyedhorse:
SilverEyedHorse Featured By Owner 4 days ago  New member
Hi, it's my new account ^^  ( old :iconkivisu: )
Reply
:iconblackfoxasakura:
BlackFoxAsakura Featured By Owner 3 days ago
You have my watch now.
Reply
:iconkawaiiderpy:
KawaiiDerpy Featured By Owner 4 days ago  Hobbyist General Artist
thank you for the fave!
Reply
:iconblackfoxasakura:
BlackFoxAsakura Featured By Owner 4 days ago
Welcomes!
Reply
:iconkawaiiderpy:
KawaiiDerpy Featured By Owner 4 days ago  Hobbyist General Artist
:happybounce: 
Reply
:iconvenniee:
Venniee Featured By Owner 5 days ago  Hobbyist Digital Artist
dzien dobry!!!!!1
Reply
:iconblackfoxasakura:
BlackFoxAsakura Featured By Owner 4 days ago
Niech zgadnę, chcesz ze mną pogadać, tak?

Rzuć temat ^U^
Reply
:iconvenniee:
Venniee Featured By Owner 4 days ago  Hobbyist Digital Artist
yy nie wiem :(
Reply
Add a Comment: